Minnesanteckningar ”Vad händer efter Jobb på sikt”?

Den 24 maj bjöd socialförvaltningen in till dialog om den framtida sysselsättningen för socialpsykiatrin. Här kan du läsa minnesanteckningarna.

Projektet Jobb på sikt startades för att ge stöd åt personer med psykisk funktionsnedsättning att komma ut i arbete eller studier. När projekttiden nu löper ut kommer arbetet inte att fortsätta i nuvarande form, eftersom det saknas en gemensam budget från de inblandade parterna.

Men vad händer med erfarenheterna av arbetsmetoden och vad kan vi göra i stället, med de resurser som redan finns i arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen? På mötet listade vi vilka behov som finns hos målgruppen och vilka resurser och lösningar som vi kan se idag.

Minnesanteckningar från mötet 24 maj (pdf).

Hur går vi vidare?

Vi planerar härnäst att hålla en workshop i samband med Gemensam utvecklingsgrupp på Fontänhuset Helsingborg den 25 juni (13:30-15:30). Vi fortsätter sedan i den här arbetsgruppen.

Är du intresserad av att sitta med i arbetsgruppen kan du kontakta: david.bergstrom@helsingborg.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *