Mycket goda resultat för Skolfam

Skolfam kan redovisa mycket goda skolresultat för de familjehemsplacerade barn som deltagit i insatsen, jämfört med de som inte har haft den.

barn2Skolfam, som startades på Familjehemsenheten i Helsingborg 2005, har haft sin sjunde nationella konferens.

Idag finns 26 kommuner med Skolfam och på årets konferens presenterade Skolfams ledningsgrupp resultat från de fem senaste åren, där de har samlat in och jämfört betyg för placerade barn med insatsen Skolfam och de utan den.

–  Vi visade hur Skolfam har jobbat, hur vi arbetar med barnens delaktighet och hur de som varit med i Skolfam har klarat gymnasiet. Resultaten i stort ligger högt över vad placerade barn och ungdomars resultat annars gör i de mätningar som finns, säger Gunilla Nilsson, sakkunnig på Familjehemsenheten i Helsingborg.

I hela landet har 88 procent av eleverna som gått ut grundskolan med Skolfam behörighet till gymnasiet. För samtliga familjehemsplacerade är siffran 55 procent. I Helsingborg är det 94 procent för Skolfambarn och 59 procent för de övriga.

När det gäller hur många som har fullföljt en gymnasieutbildning är siffran för Skolfambarn i Helsingborg 71,4 procent, mot 28 procent av alla placerade i landet.

Du kan se Helsingborgs presentation från konferensen här (pdf).

Vad är Skolfam?

Skolfam är en arbetsmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem. Det bygger på principen att samverka för att förebygga misslyckanden i skolan. Man kartlägger barnets förutsättningar, följer utvecklingen i skolan noga och sätter in de insatser som behövs. Du kan läsa med på Skolfams nationella webbplats.

Kontakt

Vill du veta mer om Skolfam kan du kontakta Gunilla Nilsson, telefon: 10 64 34.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *