Ny lokal överenskommelse mellan Region Skåne och nordvästra Skånes kommuner

Den 1 april, 2024 gäller en ny uppdaterad lokal överenskommelse mellan Region Skåne och 10 kommuner i nordvästra Skåne. Där framgår hur alla inblandade ska arbeta tillsammans för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling, med individen i centrum, samt förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa.

Ny Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse lokalt samråd psykiatri nordväst 1 april 2024 (pdf)

Den lokala överenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete inom regionen och de 10 kommunerna i nordvästra Skåne, för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling. Samarbete ska ske med individen i centrum.

Den lokala överenskommelsen följer ramöverenskommelsen, som är en bilaga till ett avtal om ansvarsfördelning och utveckling för hälso- och sjukvården i Skåne, inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat ansvar.

Målgrupper

Följande målgrupper som är i behov av stöd eller insatser från båda huvudmännen ingår i denna överenskommelse:

 • Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
 • Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet
 • Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning
 • Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Syfte och mål

Den lokala överenskommelsen ska leda till att personer inom målgrupperna ska få:

 • tillgång till tidiga insatser på rätt nivå
 • möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället
 • stöd till återhämtning
 • möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar.

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete, utifrån den berörda personens behov. Samarbete och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående.

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet ingår även att arbeta med kroppslig hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.

Nyheter i den lokala överenskommelsen

 • förtydligat strukturen och tillgängligheten med aktuella länkar
 • ändrat missbruk till skadligt bruk och beroende
 • uppdaterat namn på samverkansforum
 • uppdaterat organisationsträdet
 • förtydligat text om skolnärvaro.
Avbryt

Lämna en kommentar