Ny överenskommelse om psykisk hälsa

Nu har Helsingborgs stad fått en ny överenskommelse om insatser för psykisk hälsa och suicidprevention. Den ersätter två tidigare handlingsplaner för barn och unga, samt vuxna.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och utveckling av insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

– Överenskommelsen ska bidra till ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer på arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, berättar Anna Åkerman, psykiatrisamordnare i staden.

Målet är att invånarna ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktivt deltagande i samhällslivet. Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan, med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete och utifrån bästa tillgängliga kunskap,

– Vi har valt att slå samman de två tidigare handlingsplanerna, en för barn och unga och en för vuxna. Eftersom det är en överenskommelse mellan våra fyra förvaltningar har vi också förtydligat det i rubriken.

Överenskommelse om insatser för psykisk hälsa och suicidprevention 2020-2022 (pdf)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *