Ny ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Helsingborgs stad

Den 1 juni, 2021 blev det klart med ny ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner. Ett viktigt steg i arbetet med att förebygga psykiska ohälsa och främja psykisk hälsa. I ramöverenskommelsen framgår hur alla inblandade ska arbeta tillsammans för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd och behandling. Alltid med individen i centrum.

Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om ansvarsfördelning och utveckling för hälso- och sjukvården i Skåne vilket omfattar de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

Målgrupper

Följande målgrupper som är i behov av stöd eller insatser från båda huvudmännen ingår i denna överenskommelse:

 • Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
 • Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet
 • Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning
 • Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.

Syfte och mål

Ramöverenskommelsen ska leda till att personer inom målgrupperna ska:

 • Få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå
 • Få möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället
 • Få stöd till återhämtning
 • Få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar

Parterna har ett gemensamt ansvar för samarbete utifrån den berörda personens behov. Samarbete och samordning ska utgå från mötet med personen och dennes närstående.

Att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa är en viktig del av samarbetet. Förebyggande arbete innebär inte endast att undvika framtida sjuklighet, utan även att undvika att ett tillstånd förvärras. I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ingår även att arbeta med kroppslig hälsa och levnadsvanor för målgrupperna.

Ramöverenskommelsen ligger till grund för lokala överenskommelser som i nuläget arbetas fram inom Lokalt samråd psykiatri nordväst.

Nyheter i ramöverenskommelsen

 • Region Skåne och Skånes Kommuner har gemensamt reviderat ramöverenskommelse för personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och ramöverenskommelse för personer med missbruks- och beroendeproblematik. De har därefter sammanfört dessa till en gemensam ramöverenskommelse, där de även inkluderat samverkan för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
 • Sätter individen i centrum, lyfter delaktighet och inflytande
 • Förebyggande arbete
 • Barnkonventionen lyfts fram
 • Synkronisering med HS-avtalet med länkar
 • Tydligare och uppdaterad information om SIP, Samordnad individuell plan och SVU, Samverkan vid utskrivning.

Ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Helsingborgs stad 1 juni 2021 (pdf)

Frågor

Om du har några frågor om ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Helsingborgs stad, vänligen kontakta Anna Åkerman, psykratrisamordnare: anna.akerman@helsingborg.se.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *