Nya handlingsplaner för psykisk hälsa

Helsingborgs stad har antagit nya handlingsplaner för arbetet med psykisk hälsa, en för barn och unga och en för vuxna. Planerna ska gälla 2020-2022.

Handlingsplanerna beskriver övergripande hur Helsingborgs stads fyra förvaltningar med social inriktning; arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med psykisk hälsa för barn och unga samt vuxna.

Syftet med denna överenskommelse är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med psykisk hälsa och ett gemensamt ansvarstagande från förvaltningarna.

Målet är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet. Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan, med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete och utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Helsingborgs stads handlingsplan för överenskommelse om psykisk hälsa 2020-2022 – Barn och unga

Helsingborgs stads handlingsplan för överenskommelse om psykisk hälsa 2020-2022 – Vuxna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *