Nytag för Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan (sip) är ett sätt att få olika myndigheter och förvaltningar att samverka. Men den används inte alltid när den borde och brukare som redan har svårt att känna tillit ser problem med att parter som är kallade inte kommer på sip-möten. Nu vill psykiatrisamordnaren Anna Åkerman uppmärksamma sip:en, så att den används och används rätt.

– Vi vill nå ut med information om vad samordnad individuell plan (sip) är för att synliggöra sättet att samverka till stadens invånare men också till medarbetarna i staden, säger Anna Åkerman, psykiatrisamordnare i Helsingborgs stad.

Sip bör användas som ett verktyg för att samordna insatser för invånare med behov av stöd från både region (öppenvård) och kommun, men kan också användas vid samordning i samband med utskrivning från slutenvården.

– Upplever du att du själv eller någon i din närhet är i behov av att samordna insatser från kommun och region bör du vända dig till din kontakt i kommunen eller regionen, exempelvis socialsekreterare, handläggare, boendestödjare eller sjuksköterska.

Vid ett sip-möte träffas alla parter, inklusive du som söker stöd, antingen fysisk eller digitalt. Mötet utgår från dig som invånare för att på bästa sätt samordna insatserna du har. Du bestämmer en plats som passa dig bäst och vilka deltagare du vill ha med.

– Regionen och kommunen använder ett digitalt verktyg för denna typ av samordning som heter Mina planer. I Mina planer samarbetar region och kommun för att på bästa, samordnade, sätt tillgodose invånarens behov. Framöver kommer Mina planer också att kopplas till dina sidor på 1177, så att du kan logga in och se dokumentationen där.

Eget ansvar och tillit

Bengt Nilsson, invånarreporter, har pratat med flera brukare som har lågt förtroende för myndigheter, baserat på tidigare erfarenheter.

– För att detta med sip ska kunna fungera måste det finnas ett förtroende mellan hjälparen och den behövande, vilket tyvärr saknas hos många av våra behövande. Vad ska det leda till? Jag har varit runt och talat med några av mina vänner och dom flesta har inget eller mycket litet självförtroende för att göra en omstart, berättar Bengt.

Det är bland annat omsättningen på personal och stuprörstänk som lett till bristen på tillit.

– Brukare måste lämna ut så mycket om sina liv till de inblandade parterna så efter några personalbyten och när det visar sig att inga nya vägar har öppnats blir allt till repriser.

Brukarna ser också problem med att viktiga aktörer som är kallade inte kommer på mötena. Bengt vill ändå tro att en samordnad individuell plan är viktig för förutsättningarna att utforma rätt stöd.

– Alla jag har pratat med har varit ganska överens om att det är ett bra sätt att stötta om alla som blivit kallade också är närvarande. Det är endast med den enskildes egna kraft och med stöd ifrån de inblandade parterna som vi tillsammans kan uppnå bästa resultat.

(Text: Bengt Nilsson)

Här kan du läsa mer om sip och dina möjligheter till rätt sorts stöd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *