Parts studie om ungdomars psykiska hälsa i Helsingborg och Landskrona

Studien består av dialoger i nätverket, forskning, reflektion, analys och samtal med 90 ungdomar i årskurs 9 i Helsingborg. Studien är gjord utifrån det positiva synsättet "vi tror på ungdomarnas förmågor".

I flera internationella mätningar återfinner vi Sverige som ett av de länder som man trivs bäst av att växa upp i. Vi möts senare av en mediebild och rapporter som berättar att vi har flest ungdomar med psykisk ohälsa i Europa. Hur kan detta komma sig? Stämmer det?

90 ungdomar i Helsingborgs skolor i årskurs 9 fick besvara en enkät och i enkäten ville man få fram svar på frågorna ”Hur ser ni på psykisk ohälsa?” och ”Har vi uppfattat er rätt i statistiken?” Man ville även få svar på om ungdomar verkligen ser så dystert på sin framtid och sina förmågor att utvecklas och om sociala medier påverkar ungdomar negativt?

Svaren man fick var att ungdomar mådde rätt så bra och såg positivt på sin framtid och tyckte de hade goda förutsättningar att utvecklas och lyckas. Sociala medier var något som pushade för den positiva bilden och gav inte så negativ påverkan som vi vuxna gärna vill tro.

Part står för Preventivt arbete tillsammans.

För att ta del av hela artikeln så finns den att läsa här nedan:

Ungdomars psykiska hälsa i Helsingborg och Landskrona

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *