Minnesanteckningar från Gemensam utvecklingsgrupp på Norrehed

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan 8 juni

På måndag är vi tillbaka på Bryggan igen efter utflykten till Norrehed.

Tid: måndag 8 juni 14:00-15:00
Plats: Bryggan, Norra strandgatan 8

På agendan:

 • Margit Bengtsson från arbetsmarknadsförvaltningen kommer och berättar om e-tjänsten för försörjningsstöd.
 • Erfarenheter från Bryggans USA-resa?
 • Nytt kring Skåneveckan för psykisk hälsa

Minnesanteckningar Tillgänglighetsgrupp 27 maj

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp -OBS!- på Norrehed!

Den här gången frångår vi rutinerna och kommer att hälsa på i arbetsmarknadsförvaltningens lokaler på Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139 (se karta). Vi träffas vid receptionen. Vi har också förlängt mötet med en halvtimme för att hinna med en liten rundvandring.

För att ta dig dit kan du ta buss 1 mot Högasten/Ättekulla och hoppa av vid hållplats Norrehed. Det tar cirka 14 minuter från Knutpunkten. Vi kommer även att köra bil från socialförvaltningen, Bredgatan 19, cirka 13:40. Hör av dig till Johanna om du vill åka med: 042-10 69 46.

Tid: måndag 25 maj, 14:00-15:30
Plats: Kompetenscenter Norrehed

På agendan:

 • Gösta strand visar oss lokalerna på Norrehed och berättar om arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Hur kan vi jobba tillsammans med att utveckla sysselsättningsfrågorna?
 • Margit Bengtsson berättar om arbetsmarknadsförvaltningens e-tjänst för försörjningsstöd.
 • Kort återknytning till tidigare frågor:
  • Förslag om arvodering – se pdf (Johanna Callegari)
  • Workshop om tillgänglighet 26 maj (Johanna Callegari)
  • Klarspråk (David Bergström)
  • Skåneveckan (David Bergström)

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

Måndagens möte ägnades bland annat åt information om den nya klarspråksgruppen, Skåneveckan för psykisk hälsa, förslag om stödpersoner med egen erfarenhet vid möten med socialtjänsten och schablonbelopp för arvodering till brukarorganisationer.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Uppstartsmöte för klarspråksgrupp

Socialförvaltningen startar en klarspråksgrupp för att gå igenom texter på webben, i brev och i olika mallar. Första mötet blir fredagen 22 maj.

Ämne: klarspråk på socialförvaltningen
Tid: fredagen 22 maj 14:00-15:30
Plats: Konferens Entré (103:an)
Fika: ja

Intresseanmälningar, texter, idéer, frågor, förslag eller önskemål av allehanda slag om detta kan du skicka till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström.

– Det här är ett uppstartsmöte som inte på något sätt är bindande. Tanken är att klarspråksgruppen tills vidare ska vara en öppen grupp dit du som medarbetare på socialförvaltningen ska kunna komma med dina texter och där vi tillsammans kan diskutera begrepp, formuleringar och mallar. Det finns också intresse från våra brukargrupper att vara med och ge ett aktivt brukarperspektiv, berättar David Bergström.

– Om det finns intresse kan vi forma en fastare arbetsgrupp för att jobba med särskilda uppgifter: gå igenom mallar, granska webben eller skriva en ordlista.

Klarspråksutbildningen

Helsingborgs stad har under 2014-2015 gjort en storsatsning på klarspråksutbildningar för alla anställda, via endagsseminarier och webbkurser. Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt – för att våra invånare ska förstå vad vi menar.

Nyligen har vi haft uppsamlingsseminarier för dem som missade chansen förra året. Ytterligare 28 av socialförvaltningens medarbetare har då gått utbildningen, vilket ger totalt 377 seminariedeltagare.
– Därmed är vi den förvaltning i staden som har satsat mest på detta, vilket förstås är väldigt trevligt.

Utvärderingarna av seminarierna ser mycket bra ut, med idel höga snittbetyg. – Det har också funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och vi vill förstås följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk.

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 11 maj 14:00-15:00
Plats: Bryggan

På agendan:

 1. David Bergström: Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 oktober – uppföljning av förslag på aktiviteter
 2. Johanna Callegari: har tittat på hur kommuner mäter brukarmedverkan – går det att sätta mål och jämföra nyckeltal?
 3. (Eventuellt) Hur jobbar arbetsmarknadsförvaltningen med e-tjänster?

Minnesanteckningar Inflytanderåd (tidigare brukarråd)

På sitt tredje möte beslutade Helsingborgs stads och Region Skånes brukarråd att från och med nu kalla sig Inflytanderåd.

Gruppen ska bland annat bereda frågor till Lokalt samråd, ett samverkansråd mellan Helsingborgs stad, Region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Nästa lokala samråd 8 maj är inställt, men ett nytt datum kommer inom kort. Då ska organisationskonsulten Johanna Eriksson komma och prata om samverkan. Som brukarrepresentanter till Lokalt samråd valdes Thomas Naujocks (RSMH) och Lars Bogren (Schizofreniföreningen).

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

I måndags hade vi bjudit in Gösta Strand från arbetsmarknadsförvaltningen (AMF). AMF har ansvar för bland annat försörjningsstöd och sysselsättning. Vi pratade om samverkan och brukarinflytande och kom bland annat fram till att Gösta borde fortsätta att sitta med i gruppen.

Dessutom tog vi upp klarspråk, Skåneveckan för psykisk hälsa och arvodering till brukarrepresentanter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).