Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp -OBS!- på Norrehed!

Den här gången frångår vi rutinerna och kommer att hälsa på i arbetsmarknadsförvaltningens lokaler på Kompetenscenter Norrehed, Planteringsvägen 139 (se karta). Vi träffas vid receptionen. Vi har också förlängt mötet med en halvtimme för att hinna med en liten rundvandring.

För att ta dig dit kan du ta buss 1 mot Högasten/Ättekulla och hoppa av vid hållplats Norrehed. Det tar cirka 14 minuter från Knutpunkten. Vi kommer även att köra bil från socialförvaltningen, Bredgatan 19, cirka 13:40. Hör av dig till Johanna om du vill åka med: 042-10 69 46.

Tid: måndag 25 maj, 14:00-15:30
Plats: Kompetenscenter Norrehed

På agendan:

 • Gösta strand visar oss lokalerna på Norrehed och berättar om arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Hur kan vi jobba tillsammans med att utveckla sysselsättningsfrågorna?
 • Margit Bengtsson berättar om arbetsmarknadsförvaltningens e-tjänst för försörjningsstöd.
 • Kort återknytning till tidigare frågor:
  • Förslag om arvodering – se pdf (Johanna Callegari)
  • Workshop om tillgänglighet 26 maj (Johanna Callegari)
  • Klarspråk (David Bergström)
  • Skåneveckan (David Bergström)

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Minnesanteckningar från gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

Måndagens möte ägnades bland annat åt information om den nya klarspråksgruppen, Skåneveckan för psykisk hälsa, förslag om stödpersoner med egen erfarenhet vid möten med socialtjänsten och schablonbelopp för arvodering till brukarorganisationer.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Uppstartsmöte för klarspråksgrupp

Socialförvaltningen startar en klarspråksgrupp för att gå igenom texter på webben, i brev och i olika mallar. Första mötet blir fredagen 22 maj.

Ämne: klarspråk på socialförvaltningen
Tid: fredagen 22 maj 14:00-15:30
Plats: Konferens Entré (103:an)
Fika: ja

Intresseanmälningar, texter, idéer, frågor, förslag eller önskemål av allehanda slag om detta kan du skicka till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström.

– Det här är ett uppstartsmöte som inte på något sätt är bindande. Tanken är att klarspråksgruppen tills vidare ska vara en öppen grupp dit du som medarbetare på socialförvaltningen ska kunna komma med dina texter och där vi tillsammans kan diskutera begrepp, formuleringar och mallar. Det finns också intresse från våra brukargrupper att vara med och ge ett aktivt brukarperspektiv, berättar David Bergström.

– Om det finns intresse kan vi forma en fastare arbetsgrupp för att jobba med särskilda uppgifter: gå igenom mallar, granska webben eller skriva en ordlista.

Klarspråksutbildningen

Helsingborgs stad har under 2014-2015 gjort en storsatsning på klarspråksutbildningar för alla anställda, via endagsseminarier och webbkurser. Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt – för att våra invånare ska förstå vad vi menar.

Nyligen har vi haft uppsamlingsseminarier för dem som missade chansen förra året. Ytterligare 28 av socialförvaltningens medarbetare har då gått utbildningen, vilket ger totalt 377 seminariedeltagare.
– Därmed är vi den förvaltning i staden som har satsat mest på detta, vilket förstås är väldigt trevligt.

Utvärderingarna av seminarierna ser mycket bra ut, med idel höga snittbetyg. – Det har också funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och vi vill förstås följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk.

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 11 maj

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 11 maj 14:00-15:00
Plats: Bryggan

På agendan:

 1. David Bergström: Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 oktober – uppföljning av förslag på aktiviteter
 2. Johanna Callegari: har tittat på hur kommuner mäter brukarmedverkan – går det att sätta mål och jämföra nyckeltal?
 3. (Eventuellt) Hur jobbar arbetsmarknadsförvaltningen med e-tjänster?

Minnesanteckningar Inflytanderåd (tidigare brukarråd)

På sitt tredje möte beslutade Helsingborgs stads och Region Skånes brukarråd att från och med nu kalla sig Inflytanderåd.

Gruppen ska bland annat bereda frågor till Lokalt samråd, ett samverkansråd mellan Helsingborgs stad, Region Skåne, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Nästa lokala samråd 8 maj är inställt, men ett nytt datum kommer inom kort. Då ska organisationskonsulten Johanna Eriksson komma och prata om samverkan. Som brukarrepresentanter till Lokalt samråd valdes Thomas Naujocks (RSMH) och Lars Bogren (Schizofreniföreningen).

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

I måndags hade vi bjudit in Gösta Strand från arbetsmarknadsförvaltningen (AMF). AMF har ansvar för bland annat försörjningsstöd och sysselsättning. Vi pratade om samverkan och brukarinflytande och kom bland annat fram till att Gösta borde fortsätta att sitta med i gruppen.

Dessutom tog vi upp klarspråk, Skåneveckan för psykisk hälsa och arvodering till brukarrepresentanter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Kallelse Gemensam utvecklingsgrupp 27 april

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp.

Tid: 27 april 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

 1. En representant från arbetsmarknadsförvaltningen (tidigare utvecklingsnämnden) kommer och pratar om hur de jobbar med en e-tjänst för försörjningsstöd och för att se hur vi jobbar med brukarmedverkan.
 2. Johanna Callegari rapporterar från ett möte med brukarföreningarnas ansvariga om en policy för arvode för brukarmedverkan.
 3. David Bergström har varit på uppstartsmöte för Skåneveckan för psykisk hälsa, som kommer att gå av stapeln 5-11 oktober. Finns det intresse av att göra något gemensamt denna vecka, eller förslag på vad Helsingborgs stad borde göra?

Minnesanteckningar från arbetsgrupp för ökad tillgänglighet

På mötet tog vi upp hur vi kan få en djupare förståelse för hur brukare upplever väntetiden innan de får träffa en ansvarig handläggare. Handläggare ska börja med att ställa frågor till brukaren om detta. Sedan sammanställer vi svar och analyserar resultatet på ett möte på Bryggan den 26 maj 13:00-15:00.

Vi pratade också om möjligheten att kunna följa sitt ärende via en e-tjänst på webben. Informationen på webben behöver också utvecklas, med till exempel film.

Den som kommer till mottagningen brukar få med sig en liten lista med saker de kan göra själva eller med stöd av en brukarorganisation under väntetiden.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 13 april

Den här gången gick vi igenom nya funktioner på den här sidan. Under fliken Utveckling och Delaktighet brukare finns det korta beskrivningar och samlade protokoll från våra olika grupper och kalender med våra möten.

Frågan om e-tjänster på webben kom också igen. Det efterfrågades bland annat möjlighet att logga in för att få en överblick över sitt ärende och bokade möten.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).