Minnesanteckningar Inflytanderåd 16 juni

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 6 juli

Utvecklingsgruppen tog den här gången upp internetkunskap som ett demokratiprojekt och samverkan mellan Helsingborgs stad och Region Skåne om missbruksvård. De beslutade också att gruppen tar ett sommaruppehåll till måndagen den (OBS! Ändrat datum!) 10 augusti, då vi träffas som vanligt på Bryggan klockan 14:00.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Bloggtips: Den gemensamma staden

Följ Cecilia Grefves seminarium på webben

cecilia_grefveDu som inte kan närvara när Cecilia Grefve berättar om sitt uppdrag som regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården och samtalar med socialförvaltningens medarbetare och brukarrepresentanter kan följa förmiddagen direkt på webben via Helsingborgs stads Bambuserkonto från klockan 10:00.

Du kan också ställa frågor via mejl till david.bergstrom@helsingborg.se eller via vår facebookgrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg under sändningen. Det går även att titta i efterhand.

Du kan läsa mer om besöket här.

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 22 juni

På mötet i måndags pratade vi om Cecilia Grefves besök på socialförvaltningen. Alla brukarrepresentanter är välkomna! Läs mer om det här.

Vi pratade även om introduktionsanställningar för att hjälpa brukare att använda dator/smartphone samt om Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa, som (preliminärt) blir 7 oktober på Röda kvarn.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Läs mer om diskussionen om tillgänglighet till webben från Rias innovationsgrupp (pdf).

.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Månadsrapport till socialnämnden maj 2015

Socialförvaltningens resultat till och med maj månad 2015 är ett underskott på 4,8 miljoner kronor. Underskottet beror framförallt på ett ökat antal klienter och höga kostnader för externa placeringar, framförallt institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar.

Samtidigt ökar förvaltningens lönekostnader, på grund av löneöversyn i april och nya boendeverksamheter som tillkommer.

Månadsrapport maj 2015.

Cecilia Grefve besöker socialförvaltningen

cecilia_grefveRegeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården kommer till Helsingborg 26 juni. Alla medarbetare och brukarrepresentanter är välkomna!

Tid: fredag 26 juni 10:00-12:00
Plats: Bredgatan 17, 5:e våningen (Tyvärr kommer hissen att vara avstängd för reparation!)
Anmälan: Senast 24 juni till david.bergstrom@helsingborg.se, därefter i mån av plats.

Cecilia Grefves uppdrag som nationell samordnare är bland annat att samla in och sprida vidare goda exempel från olika kommuner, för att främja kvalitet och utveckling i verksamheten.

Så här skriver Cecilia Grefve på sin blogg:

Hej, jag heter Cecilia Grefve och arbetar som nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Min uppgift är att driva på utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården så att barn och unga får den hjälp och det stöd som de behöver. För detta behövs en bred dialog och en kraftsamling på alla nivåer. Välkomna till kraftsamlingen!

Förenklad dokumentation

Helsingborg var inte med bland de 50 kommuner som Cecilia Grefve hade på sin ursprungliga turnéplan, men hon har blivit intresserad av socialförvaltningens planer på en innovationsgrupp för dokumentation. Dokumentationsgruppen ska se över möjligheterna att frigöra mer klienttid, genom att effektivisera dokumentationen.

Idén kommer från innovationsgruppen för utredning och uppföljning på vuxenavdelningen och nu har förvaltningsledningen fångat upp frågan och vill satsa på den. Centrum för tjänsteforskning (CTF) och professor Per Skålén vid Karlstads universitet har också visat intresse för att följa arbetet i dokumentationsgruppen.

Tanken är att vår klarspråksgrupp också kommer att bli involverad i dokumentationsarbetet så småningom.

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp 22 juni

På måndag träffas vi åter på Bryggan! Vi kommer att försöka hålla liv i gruppen under sommaren, så gott det går.

Tid: måndag 22 juni 14:00-15:00
Plats: Bryggan, Norra strandgatan 8

På agendan:

  • Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården besöker socialförvaltningen i Helsingborg fredagen den 26 juni. Hennes uppdrag är bland annat att samla in och sprida goda exempel från olika kommuner. Hon är intresserad av socialförvaltningens planer på att bilda en innovationsgrupp som ska jobba med att förenkla vår dokumentation vid utredningar. (Leif)
  • Skåneveckan för psykisk hälsa, kort rapport. (David)

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 8 juni

Här kommer minnesanteckningarna från mötet på Bryggan 8 juni. Margit Bengtsson från arbetsmarknadsförvaltningen besökte oss för att prata om e-tjänsten för försörjningsstöd och Bryggans USA-resenärer berättade om sina erfarenheter.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).