Resultatet av socialförvaltningens brukarenkät

Brukarenkäten för 2014 visar bland annat att:

 • 87 procent av de tillfrågade tycker att de får den hjälp de behöver (91 procent 2013)
 • 74 procent sätter betyg mellan 8-10 (på en tiogradig skala) på den hjälp/rådgivning de har fått (69 procent 2013)
 • 81 procent tycker att deras situation har förbättrats något eller mycket i och med kontakten med socialförvaltningen (76 procent 2013).

Här kan du läsa resultatet av socialförvaltningens brukarenkät 2014.

Så här såg resultatet ut 2013.

Kallelse till Gemensam utvecklingsgrupp på Bryggan

På måndag är det dags för ett nytt möte med vår gemensamma utvecklingsgrupp på Bryggan.

Tid: 2 mars 14:00-15:00

Plats: Bryggan

På agendan:

 1. Åke Malmén, psykiatrisamordnare, kommer och pratar om psykiatrins brukarråd
 2. Hur använder vi bäst Öppna soc och vår faceboogrupp Utveckling av socialt arbete i Helsingborg? Hur kan vi till exempel använda dem för att kommunicera kring projektet om ökad tillgänglighet i socialförvaltningens mottagningsprocess?

Förhoppningsvis kommer vi också att ha med oss socialförvaltningens utvecklare för delaktighet Johanna Callegari, som är tillbaka efter föräldraledighet.

Väl mött!

Minnesanteckningar från Bryggan 16 februari

Fredagsturné med Per Skålén

Under fredagen träffade Per Skålén, professor vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet, olika smågrupper med anknytning till socialförvaltningens utvecklingsarbete.

Romska barn

Vi började dagen med projektet för att hjälpa överviktiga romska barn och deras föräldrar. Ett projekt som kommit till på föräldrarnas eget initiativ, via föreningen Vorta Drom, och där socialförvaltningen och skolan utgör stödresurser. Målet är att barnen och deras familjer ska få en hälsosammare livsstil genom regelbunden träning och bättre kosthållning. Helena Horvath från föreningens styrelse berättade om hur projektet kommit till och hur de upplever att socialförvaltningen gått från en del av problemet till en del av lösningen.

Utredning på vuxen

Näst ut var den blivande innovationsgruppen med socialsekreterare från utredning och uppföljning i vuxenverksamheten. De var förväntansfulla på hur det här arbetssättet skulle kunna förbättra personalens arbetsmiljö och arbetsbelastning och ge ett mer direkt brukarperspektiv.

Jennie Malmgren, enhetschef för SoL-boendena inom socialpsykiatrin, berättade om hur försöket med innovationsgrupper på Sköldenborg ledde till bildandet av en ledningsgrupp, där all personal på boendet sitter med och som har fokus på att skapa meningsfull sysselsättning för de boende.

Gemensam utvecklingsgrupp

På eftermiddagen träffade vi brukarorganisationerna på Bryggan. Gemensam utvecklingsgrupp möts på Bryggan tillsammans med socialförvaltningens utvecklare varannan måndag. Det har bland annat lett till att vi håller på att dra igång en arbetsgrupp som ska titta på ”vägen in” för vuxenklienter. Varför tar det så lång tid från den inledande kontakten till mötet med utredaren och varför måste du berätta ditt livs historia för så många på vägen? Hur kan brukarorganisationerna finnas med och stötta och motivera under den här fasen, innan personen får hjälp?

brukargrupp_bryggan3 brukargrupp_bryggan4 brukargrupp_bryggan5

Se föreläsningen med Per Skålén i efterhand

Du som inte kunde medverka på plats under eftermiddagens föreläsning med Per Skålén kan se den i efterhand via Helsingborgs stads Bambuser-konto.

Inledningen, med Kalle Pettersson och brukarorganisationernas perspektiv, hittar du här.

Du kan fortfarande ställa frågor till Per genom att kommentera här på Öppna soc eller via mejl till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vill du vara med och diskutera ytterligare om innovationsgrupper och delaktighet rekommenderar vi att gå med i vår facebookgrupp för utveckling av socialt arbete i Helsingborg.

Läs mer om föreläsningen här.

Direktsändning av föreläsningen med Per Skålén

Per Skålén

Per Skålén

Du som inte kan medverka på plats under eftermiddagens föreläsning med Per Skålén kan följa den direkt via Helsingborgs stads Bambuser-konto från 14:30. Inledningen, 13:15 med bland annat brukarorganisationernas perspektiv, sänder vi i den här kanalen.

Du kan även ställa frågor genom att kommentera här på Öppna soc eller via mejl till david.bergstrom@helsingborg.se.

Vill du vara med och diskutera ytterligare om innovationsgrupper och delaktighet rekommenderar vi att gå med i vår facebookgrupp för utveckling av socialt arbete i Helsingborg.

Läs mer om föreläsningen här.

Case management-filmen på youtube

Här kan du se en film om case management-projektet i Helsingborg. Case management (vård- och stödsamordnare) är ett samarbete mellan socialförvaltningen i Helsingborg och Region Skåne för att samordna arbetet för klienter med psykiska funktionsnedsättningar som har många olika insatser och kontakter. Det blir nu en del av den ordinarie verksamheten.

Gå med i vår utvecklingsgrupp på facebook

Du som är medarbetare på socialförvaltningen i Helsingborg, medlem i någon brukarorganisation eller på annat sätt har anknytning till vårt utvecklingsarbete är välkommen att gå med i vår facebookgrupp: Utveckling av socialt arbete i Helsingborg.

Syftet med gruppen är att diskutera frågor som rör socialförvaltningens utvecklingsarbete. Diskussionen har högt i tak, men vi förutsätter att du håller dig inom lagens ramar, håller en god ton och vill åstadkomma något konstruktivt. Vi diskuterar generellt, inte om enskilda fall.

Se case management-konferensen i efterhand

avtackningCM

Du kan nu se det mesta från avslutningskonferensen för case management (vård- och stödsamordnare) på Bambuser.

Under fredagen livesände vi CM-konferensen från Dunkers.

Du kan se alla sändningarna i efterhand på Helsingborgs stads Bambuserkonto.

Del 1 (direktlänk):

 1. Inledning
 2. Björn Peterson (socialförvaltningen) och Rose-Marie Sandberg (Region Skåne)
 3. Filmvisning
 4. Anhörigperspektiv

Del 2 (direktlänk):

 1. Intervju med CM:s
 2. Anna Burston spontanintervjuar

Del 3 (direktlänk):

 1. Utvärderingen presenteras, utvärderarna + styrgrupp

Del 4 (direktlänk):

 1. Utvärderingen fortsättning, processledare
 2. Avtackning