Pingstförsamlingen tar emot med öppna armar

Vår invånarreporter Caroline Åberg har besökt Pingstkyrkan, för att höra om deras sociala arbete.

Jag har varit hos pingstförsamlingen på Gåsebäck, tillsammans med andra hjälp- och stödorganisationer, för att höra mer om deras verksamhet. De välkomnar oss med hjärtat på rätta stället.

David Neljesjö, som är pastor och socionom, inleder och berättar att han är ganska ny då han varit där sedan november.

Den första som möter mig i caféet är Suwanna Narvell från Thailand, som varit med organisationen i 18 år. Hon serverar ett femtiotal personer lunch här varje tisdag, onsdag och torsdag. Den som öppnade dörren för mig var Renée Dahl och hon förestår Lp-verksamheten och lågtröskelsysselsättningen Corner. David inleder med att berätta om pingstförsamlingens sociala verksamheter som delas in på följande sätt: Second Hand, Singoalla, Corner, LP (som står för grundaren Levi Pethrus) och En del annat.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/135/2023/04/pingstkyrkan2-300x225.jpgRenée berättar vidare att LP tar emot hemlösa, personer med skadligt bruk och beroende och de med psykisk ohälsa till sina kostnadsfria luncher tisdag, onsdag och torsdag mellan 11.30 till 14.00. De sitter då i hörnet i huset med soffor och låga bord med soft stämning. Här kan komma uppemot 50 till 70 personer på en dag. Frukost serveras på söndagar mellan 8.30 till 10.30 under vinterhalvåret. Här kan också de som behöver någon ny persedel få det vid behov. På torsdagskvällar vid 18-tiden är det andakt med lite kvällsvard.

Lågtröskelverksamhet på Corner

Corner är en sysselsättning med låg tröskel för personer med beroendeproblematik, som befinner sig i eller på väg ut ur sitt beroende. De hamnar i ett nytt socialt sammanhang, får rutiner, passar tider och det finns inga egentliga krav på nykterhet.
– Bara man är redlig, säger Renée.
– Här hamnar man i ett sammanhang där man blir lite omfamnad, inflikar David.
– Man börjar vid 9-tiden med frukost och sedan går man igenom dagens schema och vad som ska hända, fortsätter Renée Dahl. Det är en prövotid på 14 dagar och sedan gör handläggaren en skattning och planering för nästa uppföljning om tre månader och därefter uppföljning och skattning efter sex månader. Här finns ett stort pysselrum med symaskiner, spray- och oljefärg och även ett trärum får snickeri. Man tillverkar bland annat fågelholkar. Det finns en utegrupp som fixar och rensar i rabatter och gjuter i betong också. Det är en öppen insats, men det finns tio platser reserverade för socialförvaltningen som en väg in.

Träffar för ensamstående föräldrar

Maja Stenström tar vid och berättar om Singoalla. Hon är volontär, skolkurator och socionom i botten. Här ordnas träffar för ensamstående föräldrar med barn. De kan få praktiskt och socialt stöd och erbjuds gemensamma utflykter. De som kommer kan sakna ett socialt nätverk som kan stötta upp. Här jämför Maja med Jönköping, som hon ofta besökt och som är en föregångare med sina 150 familjer, medan man i Helsingborg ännu bara är femton familjer. Syftet är att bryta ensamheten och träffa andra i samma situation.

Man har gemensamma träffar var fjärde vecka med fredagsmys. Då kan föräldrar och barn delas upp var för sig eller inte – det beror lite på stämning. Det öppnar upp för lugna samtal i trygg miljö. Vad beträffar utflykter ska man ta sig till Karlslundsbadet i Landskrona och man har nyligen varit i Skånes Djurpark. Man kan ha det tufft ekonomiskt och till exempel behöva vinterkläder och då kan det ordnas.

Second hand-butikerna ger arbetsträning

När det gäller Second hand-butikerna, en på Söder och en på Gåsebäck, är det socialt arbete och det är en sysselsättning för arbetsträning och ett återbruk.

Vinsten fördelas mellan PMU:s (Pingstmissionens utvecklingssamarbete) internationella biståndsarbete, församlingens egna satsningar på olika internationella biståndsprojekt samt församlingens sociala arbete i Helsingborg.

Övriga saker som kan nämnas är till exempel Julkassen, där man tidigare samlat ihop varor, men numera delar ut presentkort och godis. Förra året delade man ut 190 kassar.

Omsorgskassan är ett mindre ekonomiskt stöd som kan ges till behövande som tillfällig ersättning om något oförutsett inträffat. David som berättar om detta har sin bakgrund i att handlägga försörjningsstöd.

Sedan har vi då slutligen Hjälpstationen. Om man som person brottas med myndigheter kan man på torsdagar mellan 16.00-18.00 varannan vecka komma och få hjälp. Det kan behövas just hjälp i att navigera i myndighetslandskapet.

Sedan ska man också utvidga verksamheten med frisering då Mariette (som för övrigt jobbar i Second handbutiken och är min frisör) ska hjälpa hemlösa med en klippning, så att de kan känna sig lite nya och fräscha.

TEXT OCH BILD: CAROLINE ÅBERG

Avbryt

Lämna en kommentar