Presentation av lägesbilder över Helsingborgs stads riskområden

Stiftelsen Tryggare Sverige har på uppdrag av socialförvaltningen i Helsingborgs stad tagit fram lägesbilder över de sju stadsdelar som ingår i stadens två riskområden. För de som missade presentationen i april kommer en ny chans 14 september.

Lägesbilderna beskriver sårbara förhållanden utifrån socioekonomiska variabler, polisanmälda brott och offerundersökningar. De kvantitativa lägesbilderna är kompletterade med kvalitativa intervjuer samt platsbesiktningarna av särskilt brottsbelastade platser i områdena. Respektive stadsdelsövergripande lägesbild presenteras under ett antal workshops med lokala samverkansforum tillsammans med utarbetade åtgärdsförslag.

Den 14 september erbjuds ytterligare en presentation för de som missade den första (17 april), alternativt vill delta igen. Det finns möjlighet att delta antingen på plats på Tryckeriet, den stora salen, eller digitalt. Vid deltagande på plats krävs anmälan till anna.sjoholm@tryggaresverige.org.

När

torsdag den 14 september 2023, klockan 13:00 – 15:30

Gäster

Anna Sjöholm, Tryggare Sverige – organisatör
Angelina Pavlova, Helsingborgs stad
Lina Andersson, Helsingborgs stad

Avbryt

Lämna en kommentar