Råd- och stödkoordinatorernas roll i Helsingborg

Vår invånarreporter Caroline Åberg har träffat socialförvaltningens råd- och stödkoordinatorer Therese Ekheim och Katarina Hansson, för att ta reda på hur de kan hjälpa invånarna till rätt stöd, genom samordning och helhetsgrepp.

Bild på Katarina, Caroline och Therese på stan.
Bild på Katarina, Caroline och Therese på stan.
Katarina, Caroline och Therese.

Jag har träffat de båda råd- och stödkoordinatorerna Therese Ekheim och Katarina Hansson över en fika, under en av vårens första dagar i Helsingborg. De är de enda två i sin roll just nu, men i sommar infinner sig en tredje kollega. De tillhör socialförvaltningen och huserar på Bredgatan, men rör sig ständigt runtom i staden.

Till Therese och Katarina kan Helsingborgs invånare med behov av stöd i sin livssituation vända sig och få en första vägledning med det de efterfrågar. Det kan vara allt från föräldrastödjande insatser, ekonomiska eller sociala frågor. Även om råd- och stödkoordinatorerna utgår från socialförvaltningens stöd till individer och familjer kan frågorna röra sig om behov av kontakt med sjukvård, psykiatri och omsorg. Koordinatorerna kan motivera och vägleda till rätt stöd.
– Syftet är att vi ska bedriva ett socialt förebyggande arbete, säger Therese.

Tjänsterna är en del av socialförvaltningens förflyttning från socialtjänst till sociala tjänster. Therese och Katarina började i augusti förra året och från och med september har de varit på stadsbiblioteket en gång i veckan. Bibliotekets personal upplever ofta att de får frågor som de inte kan svara på och därför inledde de ett samarbete med råd- och stödkoordinatorerna. De finns nu i Gröna rummet, måndagar mellan 12.30 och 14.30 och tar emot folk som droppar in eller tar emot samtal. 

– Vanligtvis kommer det människor regelbundet, men vid ett tillfälle kom det inte en jäkel. Då berodde det på vädret, det snöade, berättar Katarina.

Boendefrågan vanlig

Jag frågar om det kan vara en del komplicerade situationer, men Therese svarar att det inte behöver vara det. Man bestämmer ett möte via telefon, sms eller i fysisk verklighet och kan slussas vidare inom stadens olika verksamheter eller till en frivilligorganisation, till exempel kyrkan.

En förutsättning för att få hjälp är att man är skriven i Helsingborg.
– Det är väldigt många som vill ha hjälp med att hitta boende och då hänvisar vi till exempelvis Blocket och Facebook Market och kan ge lite tips om hur man gör när man själv söker sitt boende. Vi hjälper inte till med att ordna boende rent praktiskt, säger Therese.
– Vi samverkar jättemycket med allt och alla verksamheter i Helsingborg stad säger Katarina.

Varannan tisdag är sitter de på Kulturpunkten på Dalhem mellan 10.00 och 12.00 och de har drop-in på @plantan tillsammans med Rädda Barnen, arbetsmarknadsförvaltningen och Helsingborgshem i deras lokaler, mellan 13.00 och 15.00 varannan tisdag. För det mesta är de på plats en åt gången. Nu ska de också finnas till hands på Närlundavägen 13 (Helsingborgshems kontor).
– Det var en bostadsutvecklare på Helsingborgshem som kom med idén, säger Therese.
– Det känns jättebra inflikar Katarina.

Hjälp till självhjälp – och till helhetsstöd

Vägen till hjälp genom råd- och stödkoordinatorerna är ingen behandling eller någon akutinstans utan det handlar om att hitta rätt hjälp, få till en bra samverkan och en helhetslösning.
– Det invånarna kan göra själva är bra men de kan brista i ork, säger Katarina, och vi finns till som en hjälp på vägen om man till exempel vill ha en god man till ekonomin eller föräldrastöd. Det kan också gälla missbruksbehandling och annat som kan variera från fall till fall.
– Vi samtalar och försöker hitta en lösning, säger Katarina.

Katarina fortsätter med att berätta att de från och med augusti 2022 har haft 141 avslutade ärenden och tio som har återkommit. Utav de tio har en varit missnöjd och behövt omprövas och den andra velat prova något annat och resten haft andra ärenden och varit mycket nöjda. Det får man kalla ett gott betyg och resultat, avslutar jag sessionen och lämnar Therese och Katarina i vårsolens gass.

TEXT OCH BILD: CAROLINE ÅBERG

Avbryt

Lämna en kommentar