Rapport om brister i samverkan 2018

Årets rapport om brister i samverkan för personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk sammanfattar 34 inkomna avvikelser. Största delen handlar om bristande helhetssyn, klientfokus, kommunikation och information. Andra delar som lett till brister är rutiner för återkoppling, utebliven SIP samt bemötande och kompetens.

Rapport om brister i samverkan 2018 (pdf)

Arbetsgruppens analys

Arbetsgruppen anser att vi behöver arbeta med en kulturförändring inom våra verksamheter för att värdesätta samverkan och premiera helhetstänk och långsiktighet för dem vi finns till för. Det arbetssätt vi har idag premierar inte att vi går utanför kärnuppdraget för att säkerställa att planeringen för individen håller, vilket resulterar i en rundgång i systemet. Detta leder i sin tur till ett slöseri med såväl ekonomiska som mänskliga resurser.

Det behöver skapas mer sammanhållna vård- och stödprocesser som utgår ifrån den enskildes behov. Aktörerna behöver samordna sina insatser på olika nivåer. Det gäller mellan olika delar av vården, inom socialtjänsten och mellan regionen och staden.

Om rapporten

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp med olika kompetens och bakgrund, för att få en bredd av perspektiv: Tinna Bogren Unosson (PO-Skåne), Saga Andersson och Caroline Åberg (brukarutvecklare), Staffan Borgstedt (Region Skåne), David Bergström, Pernilla Kvist och Anna Åkerman (Helsingborgs stad)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *