Resultatet av årets brukarenkät för socialförvaltningen

Socialförvaltningen genomför varje år en brukarenkät för att mäta hur brukare upplever kontakten med och stödet från de olika verksamheterna. I år har 447 personer svarat. Hela förvaltningens så kallade nöjd kund-index ligger på 77 (av 100). Det ligger väldigt nära förra årets resultat på 78. Statistiskt sett räknas ett NKI över 75 som ”mycket nöjda kunder”.

Av de svarande anser 77,4 procent att deras situation har förbättrats mycket (49,5 procent) eller något (27,9 procent) efter kontakten med socialförvaltningen. Det är ett svagt nedåtgående från förra årets 80,9 procent.

Största minskningen kommer när det gäller tillgänglighet, på frågan: ”Jag kan alltid träffa min kontakt när jag behöver.” I år anser 75,8 procent att det stämmer helt eller ganska väl, mot 92,5 procent förra året.

Du kan se hela resultatet här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *