Resultatet av socialförvaltningens brukarenkät

Brukarenkäten för 2014 visar bland annat att:

  • 87 procent av de tillfrågade tycker att de får den hjälp de behöver (91 procent 2013)
  • 74 procent sätter betyg mellan 8-10 (på en tiogradig skala) på den hjälp/rådgivning de har fått (69 procent 2013)
  • 81 procent tycker att deras situation har förbättrats något eller mycket i och med kontakten med socialförvaltningen (76 procent 2013).

Här kan du läsa resultatet av socialförvaltningens brukarenkät 2014.

Så här såg resultatet ut 2013.

Avbryt

Lämna en kommentar