Så jobbar Helsingborgs stad i boenden för ensamkommande

Med anledning av den tragiska händelsen i Mölndal har Helsingborg ökat bemanningen nattetid på boenden för ensamkommande flyktingbarn, så att ingen jobbar ensam. Vi har pratat om säkerhetsläget med enhetschefen Irene Sandqvist.

Helsingborgs stad har idag tio boenden för ensamkommande flyktingbarn, om man räknar varje våning på Fredriksdalshemmet som ett boende. Sammanlagt bor det kring 300 barn i dessa just nu. Det rekryteras ständigt ny personal, i dagsläget är vi uppe i över hundra.

norrehed6

Inflödet av flyktingbarn har avstannat den senaste månaden och nu kommer det bara något enstaka barn i veckan till Helsingborg, mot 25 i veckan när trycket var som högst i höstas.

– Det ger oss en chans att hinna ikapp i uppbyggnaden av verksamheten. Under 2016 behöver vi förmodligen öppna ytterligare ett stort boende (cirka 100 platser) och två mindre (12-14 platser), berättar Irene Sandqvist.

I dagsläget är alla boenden så kallade HVB-hem (hem för vård eller boende). Vi utreder också hur vi kan använda den nya stödboendeformen som är möjlig efter årsskiftet, för lite äldre ungdomar med lägre krav på bemanning.

– Just nu ska vi bemanna två nya våningar på Fredriksdalshemmet. Det är många sökande till tjänsterna, men det tar ändå tid att rekrytera. Med många nya på kort tid krävs det också en ordentlig introduktion med brandskyddsutbildning, hot och våld-utbildning, allmän introduktion kring uppdraget och bemötandefrågor.

Helsingborg är en av få kommuner som har löst det mesta i egen regi. Yngre barn eller barn med särskilda behov placeras i vissa fall externt.

Skola och fritid

Alla barn har rätt till en skolplats. Helst ska de också ha minst en fritidsaktivitet, för att förebygga rastlöshet och påbörja integrationen. Boendena samarbetar med kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen och Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation (Hiso). Frivilliga från volontärcenter håller dessutom i språkcafé och läxläsning och en fotbollsförening anordnar aktiviteter för de yngre barnen.

– Det tar lite tid att få skolplats, men skol- och fritidsförvaltningen löser det allt eftersom. Många av ungdomarna är väldigt studiemotiverade.

Säkerhet

Säkerheten på boenden för ensamkommande är en ständigt aktuell fråga för staden och har den senaste tiden uppmärksammats i media, inte minst efter den tragiska händelsen i Mölndal där en personal knivhöggs till döds.

– Nu har jag beslutat att vi ökar bemanningen nattetid, så att ingen jobbar ensam. Vi kör så i fyra veckor och utvärderar sedan tillsammans med personalen. Tryggheten är jätteviktig.

Säkerhetsfrågorna är också en stående punkt på personalmötena.

– Vi har möte en gång i veckan och går då bland annat igenom olika incidenter och diskuterar säkerhetsläget. Det händer ibland att det blir bråk mellan ungdomarna. Det är naturligt med så många som bor så tätt. Det är oftast 3-4 ungdomar som delar rum eller lägenhet. Personalens rutin är att larma och att inte gå emellan och därigenom utsätta sig för fara.

På de större boendena finns patrullerande vakter dygnet runt, för att skapa lugn och trygghet. Den allvarligaste händelsen i Helsingborg är ett fall av misstänkt sexuellt övergrepp mellan två boenden, som är Lex Sarah-anmäld.

– Det finns en handlingsplan för hur personalen ska hantera detta om det händer. Annars är det relativt få incidenter på våra boenden, med tanke på hur snabbt verksamheten har byggts upp och den överbeläggning vi tvingas till.

Det har hittills varit ovanligt med hot mot personalen.

– Vi tänker förstås rationellt och förebyggande kring säkerhet och låser till exempel in knivar. Vi jobbar också med personalens bemötande, som är viktigt för att bygga relationer och undvika att konflikter uppstår och eskalerar. Det personalen gör är att hålla uppsikt och prata enskilt med ungdomarna för att få reda på incidenter. Ungdomar som har hög ångest efter tidigare upplevelser kräver ibland särskild placeringsform, med mer stöd.

Ett problem är att det förekommer en del uppenbart överåriga, som uppger en lägre ålder för att få mer stöd när de kommer hit och större chans att stanna. Det leder sedan också till ytterligare utmaningar när de äldre styr de yngre.

– Det är en fråga som vi gärna ser att Migrationsverket tar på allvar, så att resurserna i våra HVB-hem kan gå till dem som verkligen behöver dem.

Det finns däremot inga kända problem med religiös extremism eller rekrytering till organiserad kriminell verksamhet. Det finns individer med kriminell bakgrund, men de är få.

– Vi är uppmärksamma och tar sådana problem på största allvar genom samarbete med polisen och brottsförebyggande rådet.

Kulturkrockar och förebyggande arbete

En annan fråga som diskuteras flitigt i dagarna är kulturella skillnader, inte minst i kvinnosyn, och om hur detta påverkar integrering, anpassning till våra normer, samhällssyn och önskvärt uppträdande.

– De allra flesta av ungdomarna är artiga och trevliga och följer de regler som finns, men det är helt naturligt att det blir en kulturkrock för många som kommer hit. Det är en utmaning som vi måste jobba med hela tiden. Det gör vi med information och upplysning, som en naturlig del i hela socialiseringen i samhället. Ungdomsmottagningen kommer ut på boendena och pratar om sexualitet, kvinnosyn och värderingar. Vi upplever att det har effekt, men det får samtidigt ses som en del i ett långsiktigt integrationsarbete.

De klagomål som har kommit in mot boendena i Helsingborg är av ganska allmän karaktär.

– En del är bara allmän oro, att man har sett ett gäng okända ungdomar. Andra klagar på ungdomar som spelar fotboll sent på kvällen, eller är höljudda på sina balkonger. Det går inte att låsa till exempel balkongdörrar då det måste gå att evakuera snabbt vid brand. Personalen kan och ska inte ha ständig koll på var alla är, men det finns regler för vilken tid de ska vara på boendet.

Den största andelen oro som kommit handlar tvärtom om omsorg om ungdomarna. En oro för att ungdomarna inte får det individuella stöd de behöver, att de behöver mer aktiviteter eller att de bor för trångt.

– Det gläder oss att många engagerar sig och vill att ungdomarna ska känna sig välkomna och få bra stöd.

 • johan

  Inte klokt att ni trycker in 3-4 ungdomar i samma rum. inte konstigt att dom kommunala HVB hemmen är kaos. Och detta görs endast för att spara pengar. Finns massor av privata hem som står halvtomma. Dessa pengar ni tror att ni sparar kommer tiofallt längre fram i samhällsinsatser.

  • David Bergström

   Hej Johan!
   Vi tvingades till överbeläggningar i den kaosartade situationen som rådde under hösten, när det som mest anlände 25 nya barn i veckan. Självklart är det inte optimalt. Nu när situationen har stabiliserat sig kommer vi att öppna två nya boenden för att avlasta de övriga.

   När det gäller privata hem måste vi följa de föreskrifter som reglerar hur en placering av barn under 18 år ska gå till. Det vi kan använda är det som heter Familjehem och då får man genomgå en familjehemsutredning där vi tittar på familjens förutsättning att ta emot barn.
   Vi har haft en hel del familjer som har hört av sig till oss, som vi utrett och som nu har barn boende hos sig.

   Med vänliga hälsningar
   Lars Elowson, verksamhetschef

 • Suhair Habeeb

  Jag är intressrad och jobba med ensam kommande barn om ni har nångon ledig jobb.och jag heller på ta körkort .och jag kan arabiska språk och svenska .

 • Minoo. Malek

  Jag vill komma i kontakt med alla HBVhem i Helsingborg. Vi genom JODA och på uppdrag av kulturnämnden ska bygga kulturella broar mellan flyktingsungdommar och svenskar genom att spela teater med samarbete med HSF (Helsingborg scen forum ).
  Hur kan jag få kontakt med dem!
  Med vänlig hälsning,
  Minoo Malek
  Teater producent.

  • David Bergström

   Hej Minoo!

   Det låter jättetrevligt! Jag skickar kontaktinfo till dig.

   Med vänliga hälsningar
   David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Maher Okla

  Hej !
  Jag jobbar som handledare just nu i ett hvb i Landskrona stad och har Körkort -B önskar att ha kontakt med någon hvb i HBG och få chans att jobba där som vikariat : Jag kan prata Arabiska och Svenska och lite Engelska . Mitt nummer
  0728874444

  • David Bergström

   Hej Maher!

   Tack för ditt intresse! Jag har vidarebefordrat detta till chefen för våra HVB-hem. 🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Omaima

  Hej!

  Jag vill jobba/ vikariera i hvb hem i Helsingborg, vem ska jag kontakta?
  jag kan prata svenska, arabiska, engelska och lite franska.

  Ser fram emot att ni kontaktar mig!

  • David Bergström

   Hej Omaima!

   Tack för ditt intresse! Jag har vidarebefordrat detta till Irene Sandqvist, som är chef för våra HVB-hem. 🙂
   Du kan nå henne via kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00.

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Armin Ganibegovic

  Hej, jag har körkort B och har gått ut skolan helt, jag är 22 år gammal och är väldigt intresserad utöver att jobba med flykting barn i Helsingborg, hur ska jag gå till väga?

  • David Bergström

   Hej Armin!

   Tack för ditt intresse! Jag har vidarebefordrat detta till Irene Sandqvist, som är chef för våra HVB-hem. 🙂
   Du kan nå henne via kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00.

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Nasir Noori

  Hej!
  Jag är jätte intresserat att börja jobba deltid i hvb hem i Helsingborg.
  Hur ska jag gå till väga?
  Har tidigare erfarenhet.
  Har jobbat en del som tolk också.
  Kan många språk

  • David Bergström

   Hej Nasir!

   Tack för ditt intresse! Jag har vidarebefordrat detta till Irene Sandqvist, som är chef för våra HVB-hem.🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Ahmad Alrefai

  Hej! Jag är jätte intresserad att börja jobba i hvb hem i helsingborg och eftersom jag själv har bott i ett av helsingborgs bonade så vet jag tillräckligt hur det går till, plus att jag vill gärna ge tillbaka lite av den hjälpen jag fick. Jag kan jobba hela sommaren, mitt mobilnummer är 0721203487. Med Vänliga Hälsningar

  • David Bergström

   Hej Ahmad!

   Tack för ditt intresse! Jag har skickat din fråga vidare till Irene, som är enhetschef för våra HVB-hem! 🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Sajad

  hej! Jag är intresserad av att jobba med ungdomar i Helsingborgs kommun. I år tog jag studenten från teknikprogrammet och just nu jobbar jag deltid i hemtjänst i Helsingborgs kommun! Mvh Sajad

  • David Bergström

   Hej Sajad!

   Tack för ditt intresse! Jag har skickat din fråga vidare till Irene, som är enhetschef för våra HVB-hem! 🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • ingela

  Vilka regler gäller när ungdomen fyller 18 år, eller får sin ålder uppskriven. Har han rätt att bo kvar på sitt boende? Har han rätt att fortsätta sin skolgång?

 • Tobias Karlsson

  Hejsan.jag går en tvåårig utbildning som behandlingsassistent på sundsgården och har gått ett år nu,jag är intresserad av att jobba på ett hvb hem så finns de nån möjliget för det så kan jag nås på min mail,tack på förhand.

  Mvh Tobias

  • David Bergström

   Hej Tobias!

   Tack för ditt intresse! Jag skickar din fråga vidare till Irene, som är enhetschef för våra HVB-hem! 🙂

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör socialförvaltningen

 • Neval Benli

  Hej!
  Jag heter Neval Benli. Jag är intresserad att jobba med ungdomarna i Helsingborg.
  Ni kan nå mig på 0726978057

  • David Bergström

   Hej Neval!

   Tackar för ditt intresse! Verksamheten har skalats ned betydligt sedan 2015-2016, men jag vidarebefordrar dina uppgifter till enhetschefen för våra boenden.

   Med vänliga hälsningar
   /David, kommunikatör

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *