Samtal med invånarna gav konkreta förslag för arbetsmarknadsförvaltningen

Den 13 april träffade ett trettiotal helsingborgare tjänstemän och politiker från arbetsmarknadsnämnden. Syftet med träffen på Yrkeshögskolan var att de som kommer i kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen ska påverka arbetet i förvaltningen framöver.

Invånarträff_deltagare

Valerija Zurka, assistent på arbetsmarknadsförvaltningen och Isak, deltagare på kompetenscenter Norrehed diskuterar hur invånarna kan få mer inflytande på arbetsmarknadsförvaltningen. Foto: Jenny Andersson.

Ungefär 30 tjänstemän deltog och tre politiker från arbetsmarknadsnämnden var också med.

Dagen började med lunch. Därefter inledde en av de politiker som var med under eftermiddagen, arbetsmarknadsnämndens ordförande Anna Jähnke (M):

– Vi behöver er för att utforma verksamheten på bästa sätt, betonade Anna Jähnke.

Kommunikation, bemötande, inflytande

Anna Jahnke_35

Anna Jähnke (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden, inledde dagen.

Under eftermiddagen delades alla in i fyra olika grupper. Frågorna handlade om hur förvaltningen kan bli bättre på att informera och kommunicera med helsingborgarna. Men också om bemötande, när det är viktigt att ha inflytande och hur man som invånare vill ge och få feedback.

Det kom fram väldigt många kloka och intressanta funderingar, åsikter och konkreta förslag under eftermiddagen.

Här är några exempel:

”Gör all information (muntlig, brev, sms och broschyrer) från arbetsmarknadsförvaltningen enklare och tydligare. Bredda kontaktmöjligheterna – telefon, digitala lösningar, mejl och chat.”

– Det personliga mötet är dock viktigt för många, säger Else Ahlgren, strategisk utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen.

– Men invånarna vill inte ha för många kontakter och möjlighet att byta handläggare om personkemin inte fungerar.

Tjänstemännen ska ha koll

I en annan grupp efterlyste invånarna mer information om helheten på förvaltningen. Tjänstemännen ska samarbeta kring varje person utifrån vad just den människan behöver. Inte utgå från sin egen organisation eller göra som man alltid har gjort.

”Jag förväntar mig att alla på stället jag kommer till har koll på vad som finns”, menade en invånare.

Jobbmentorer

Ett annat förslag som kom fram var att inrätta ”jobbmentorer/ambassadörer”. Helsingborgare som varit ”ett ärende” i förvaltningen skulle kunna vara med och berätta om hur det går till när man till exempel söker försörjningsstöd eller ska ut på en arbetsmarknadsinsats.

Guide i receptionen var en annan idé, samt att jobba mer ute i bostadsområdena. Informera om hur samhället fungerar och vilket stöd det går att få.

Flera av invånarna kunde tänka sig att vara med och utforma informationen från förvaltningen så den blir lättare att förstå.

Under diskussionerna kom det fram både dåliga och bra exempel på hur förvaltningen möter invånarna.

”Första gången jag ringde till försörjningsstödet, efter att ha dragit mig jättemycket för att ringa, kände jag mig ifrågasatt. Att jag skulle erkänna att jag inte ville jobba. Alla vill oftast göra något. Jag vill inte bli bemött som att jag inte vill ha jobb. Det funkar inte att pressa folk”.

”Det finns en rädsla för att säga vad man tycker och tänker. Viktigt att ni visar för alla att ni vill förbättra. Jag tänker i bakhuvudet nu, sitter det någon socialsekreterare här och hör vad jag säger”.

”Ett bra exempel på bra bemötande är min handledare på kompetenscenter Norrehed. Hen ville veta vem jag är och vilka idéer jag har. Försökte guida mig i stället för att peka finger åt mig. Jag kände inte att jag måste säga ja för att inte hamna på gatan”.

”Vattna på det lilla positiva som finns hos en individ i stället för att bara se till det man inte kan”.

– Vi kom igång med många givande samtal och fick oss en hel del tankeställare. De förslag som kommit fram tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet, säger Samir Kafedzic, även han strategisk utvecklare på arbetsmarknadsförvaltningen.

Ska bli konkreta förslag

De arbetsgrupper från förvaltningen som hade utformat diskussionsfrågorna ska nu omvandla de idéer och tankar som kom fram till konkreta förslag.

I juni ska förvaltningsledningen på arbetsmarknadsförvaltningen fatta beslut utifrån förslagen.

Dessutom kommer de som deltog den 13 april att få personlig återkoppling av den tjänsteman som de blev inbjudna av.

Mer information om vad som händer kommer i offentliga kanaler, som till exempel Öppna soc och helsingborg.se, när det är tydligare hur arbetet med inflytande fortsätter.

Tack till alla er som var med och bidrog med era åsikter, tankar och förslag!

Frågor? Vänd dig till Ann Abrahamsson, strategisk utvecklare för arbetsmarknad och EU-projekt, e-post: ann.abrahamsson@helsingborg.se.

Text och foto: Jenny Andersson, Nina Gregoriusson

Bakgrund utvecklingsarbetet på arbetsmarknadsförvaltningen

Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Sedan i höstas pågår ett utvecklingsarbete i förvaltningen som kallas ”Invånarprocessen”. Ett hundratal medarbetare ingår i arbetsgrupper som arbetar fram förslag på hur förvaltningen ska jobba. De utgår från ett antal bestämda förbättringsområden.

Grunden för arbetet är olika utvärderingar och det som kommit fram i dem.

Arbetsmarknadsförvaltningen ska utveckla följande tre områden:

  • bli bättre på att utforma stöd, åtgärder och utbildningar efter de behov som finns hos förvaltningens aktuella målgrupper
  • öka inflytandet från helsingborgarna
  • göra vägen till jobb och studier smidigare, till exempel genom att minska antalet handläggarkontakter och dubbelarbete som kan förekomma i organisationen.

Syftet är ytterst att utveckla arbetssättet med tydligare fokus på de invånare som är i kontakt med förvaltningens olika verksamheter. Allt för att de ska komma i arbete, studier och kunna försörja sig själv, vilket är förvaltningens huvudsakliga uppgift.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *