Samverkan kring brister i samverkan

Den 13 maj samlades olika aktörer inom Helsingborgs stad och Region Skåne. Syftet var att kunna mötas tillsammans och diskutera kring bristerna i samverkan. "Hur gör vi nu?"

LARO Helsingborg, socialförvaltningen (Barn, unga och familj och Vuxen), barn- och ungdomspsykiatrin och fler aktörer befann sig på mötet för att alla kunna ta del av rapporten. Mötet inledes med att (jag) Saga Andersson brukarrepresentant/utvecklare praktikant läste upp 3 fall skapade i fiction som liknande 3 utav de fall som kommit in under år 2018.

Genom att ta med dessa fall kunde en diskussion starta kring:

  • Kompetens om varandras yrkesverksamhet
  • Återkoppling av orosanmälan
  • Vad är en SIP (samordnad individuell plan) och när ska den användas?
  • Hur ser våra organisationskartor ut?
  • Att regelbundet lyfta Brister i samverkan på lokala samråd och internt i respektive organisation
  • Att det är viktigt att föra dialog och lösa frågan mellan parterna först – inte bara göra en rapport om brister i samverkan
  • När träffas vi igen för uppföljning?

Länk till dokument – Brister i samverkan

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *