Samverkansteam ska skapa tryggare relationer mellan föräldrar och barn

Familjerätten, Dynamis, Familjehuset och socialförvaltningens mottagning bildar nu ett samverkansteam som ska jobba för att uppnå en trygg relation mellan barn och föräldrar vid separation och/eller konflikt.

Projektet är ett regeringsuppdrag som drivs av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, där fem kommuner är utvalda att delta i pilotfasen: Helsingborg, Malmö, Nacka, Norrköping och Västerås. Det kommer att finnas en nationell styrgrupp och en nationell arbetsgrupp med representanter från alla kommunerna. Projektet kommer att pågå i tre år och utvärderas av forskare under våren 2017.

– Det var vår chef på familjerätten Lisbeth Davidsson som tyckte att det här lät spännande, så hon tog kontakt med Allmänna Barnhuset och frågade om vi fick vara med i försöksverksamheten. Vi var uppe och träffade Allmänna Barnhuset i oktober och nu drar vi igång, berättar Pia Ljungkvist, lokal samordnare.

Lärandestyrt förändringsarbete

Samverkansteamet ska utveckla ett tvärprofessionellt stöd som ska jobba förebyggande. De ska förändra och förbättra arbetsprocesserna, göra befintliga insatser mer tillgängliga, prova nya former av stöd och tidiga insatser och förstärka barnens delaktighet.

– Det blir ett lärandestyrt förbättringsarbete. Varje kommun kommer prova sig fram och vi kommer antagligen att göra på lite olika sätt, men vi kommer att träffas och byta erfarenheter under projektets gång.

Barnperspektivet viktigt

Först och främst ska samverkansteamet kartlägga vilka behov som finns, genom att fråga olika stödverksamheter, föräldrar och barn. Just barnens delaktighet är extra viktigt i projektplanens övergripande mål:

”Barnets delaktighet i familjerättsliga konflikter behöver förstärkas och utvecklas i enlighet med Barnkonventionens artiklar om att alla barn har rätt att komma till tals, bli lyssnade till och vara delaktiga i beslut som rör dem.”

Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten
Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten
Karin Söderlind, Dynamis, Ingrid Ebbesson, Familjehuset, Karin Norman, familjerätten och Pia Ljungkvist, familjerätten
Avbryt

Lämna en kommentar