Skolfam fyller tio år

Skolfam (skolsatsning inom familjehemsvården) är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. I år är det 10 år sedan arbetsmodellen började utvecklas i Helsingborgs stad med stöd av professor Bo Vinnerljung och lektor Eva Tideman.

skolfam

Skolfam Helsingborg utgörs idag bland andra av (från vänster) : Therese Lundin, Monica Hallström, Madeleine Melander, Gunilla Nilsson, Gabriella Wall Persson, Bianca Garrido, Ylva Tornestrand, Karin Klitte och Marie-Louise Wall. Våra fantastiska socialsekreterare på familjehemsenheten utgör en viktig del men finns inte med på bilden.

Syftet med Skolfam är att ge familjehemsplacerade barn samma möjlighet att lyckas i skolan som andra barn. Bakgrunden är studier som visar att familjehemsplacerade barn generellt har mycket sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsresultat än andra.

Barnen löper också stora risker att drabbas av psykosociala problem i vuxen ålder. Dessa allvarliga risker kan kompenseras av en rad skyddsfaktorer. En av de mest kraftfulla är utbildning. Därför är det särskilt viktigt att säkerställa att varje placerat barn får en god skolgång utifrån sina individuella förutsättningar för lärande.

94 procent godkända i grundskolan

Resultaten i Helsingborg visar att drygt 94 procent av barnen inom Skolfam hittills har gått ut grundskolan med godkända avgångsbetyg. Vi ser att det är möjligt att förbättra barnens utbildningsresultat och därmed också deras framtidsutsikter.

Arbetsmodellen utvärderades 2008 med hoppingivande resultat och är sedan dess en permanent arbetsmetod inom familjehemsverksamheten i Helsingborg. Arbetet drivs i samverkan mellan stadens skol- och fritidsförvaltning och socialförvaltning.

Nationell spridning

Satsningen har fått stor uppmärksamhet såväl inom Helsingborg som nationellt. Idag ingår Skolfam i Helsingborg i ett nationellt nätverk tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ett stort antal kommuner från Malmö i söder till Skellefteå i norr. Nätverket fortsätter utveckla arbetsmodellen så att fler familjeplacerade barn får ökade förutsättningar för en lyckad skolgång.

skolfam2

Nationell årskonferens i Stockholm i samband med Skolfams 10-års jubileum. Några av grundarna från Helsingborg (från vänster) Gunilla Nilsson, Anna Aldenius-Isaksson, Kristin Hintze och Leif Redestig berättar hur allt en gång började och vad som är viktigt att tänka på framöver.

Så går arbetet till

Skolfam omfattar de barn (som vid arbetets start) går i förskolan upp till och med årskurs sju och som är familjehemsplacerade av Helsingborgs stad. Till varje barn knyts ett team med en psykolog, en specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemmets socialsekreterare. Teamet utgör tillsammans med skolan och familjehemmet, och ibland barnens biologiska föräldrar, en arbetsallians runt barnet. Arbetet består av fyra faser som löper över minst 24 månader.

 1. Kartläggning
  Teamet börjar med att göra en kartläggning av barnets förutsättningar genom standardiserade psykologiska och pedagogiska tester.
 2. Analys, utbildningsplan och uppföljning
  Teamet analyserar barnets behov och styrkor och tar fram individuella mål. Skolfam-teamet, skolans pedagoger, rektor och familjehemmet kommer tillsammans överens om en utbildningsplan. De följer därefter upp utbildningsplanen regelbundet för att följa barnets utveckling.
 3. Kartläggning 2
  Efter två år görs kartläggningen om på nytt för att ta reda på om och på vilket sätt resultaten påverkats.
 4. Fortsatt uppföljning
  Skolfam-teamet fortsätter följa barnet under grundskolan så länge barnet är familjehemsplacerat.

För mer information se skolfam.se eller kontakta Gunilla Nilsson, 042-10 64 34, 0702- 10 64 34.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *