Kunskap om suicidprevention

I år äger Skåneveckan för psykisk hälsa rum den 9-15 oktober. Tillsammans tar ett antal olika skånska kommuner och frivilligorganisationer ett krafttag för att uppmärksamma psykisk ohälsa. I samband med detta har vi tagit fram en video som ger kunskap om suicidprevention som är en del av Helsingborgs stads arbete med suicidprevention.

Syftet med videon är att ge kunskap kring hur vi kan bemöta personer som mår dåligt. Den innehåller bland annat statistik, riskfaktorer för psykisk ohälsa samt friskfaktorer för psykisk hälsa. Huvudbudskapet är att vi behöver våga prata om psykisk ohälsa. Föreläsning hålls av Therese Richardsson och Joakim Linderström från socialförvaltningen.

Avbryt

Lämna en kommentar