Socialförvaltningen alarmerar om situationen för ensamkommande flyktingbarn

Socialförvaltningen har sammankallat sin krisledning för att hantera situationen för ensamkommande flyktingbarn. I eftermiddag hålls en pressträff om att Helsingborgs stad ber migrationsverket om en ”timeout”.

Med anledning av det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Helsingborg för närvarande har socialdirektör Dinah Åbinger och socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) valt att vidta en rad akuta åtgärder:

  • Dinah Åbinger har skrivit en promemoria till migrationsverket och länsstyrelsen för att meddela att vi inte längre kan hantera situationen rättssäkert för de barn som kommer eller garantera en god och trygg arbetsmiljö för vår personal.
    .
  • Under onsdagseftermiddagen håller Dinah Åbinger och socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman en pressträff om läget. Se pressmeddelandet i sin helhet nedan.
    .
  • Läget har sedan tidigare lett till att Dinah Åbinger har gjort en Lex Sarah-anmälan, då det funnits en påtaglig risk för missförhållanden som kunnat leda till att barn far illa. Utredningen är nu klar och ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Du kan läsa den här (pdf).
    .
  • Socialförvaltningen har sammankallat sin krisorganisation för att hantera läget. En krisledningsstab träffas under torsdagen, under ledning av Kalle Pettersson, administrativ chef. Krisledningsstabens uppgift är att bistå med fokuserat stöd för bland annat kommunikation, administration och service till verksamheten. De som ingår i krisledningsstaben har fått en kallelse och kommer att tilldelas sina respektive roller och uppgifter under torsdagen.

Pressmeddelande

Helsingborgs stad ber om timeout när det gäller ensamkommande flyktingbarn.

Helsingborgs stads socialförvaltning meddelar nu migrationsverket och länsstyrelsen att staden ber om en timeout när det gäller mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Socialförvaltningen har dessutom Lex Sarah-anmält sitt mottagande av ensamkommande barn. Detta eftersom det finns påtagliga risker för allvarliga missförhållanden och att barn kan fara illa.

– Vi tar givetvis vår del av ansvaret och planerar vidare för ett långsiktigt ökat mottagande, men just nu kan socialförvaltningen vare sig garantera att vi följer lagen, eller säkerheten för vår personal och då är det vår skyldighet att signalera detta till migrationsverket och länsstyrelsen, säger Ann-Christine Borgman (MP), ordförande i socialnämnden och fortsätter:

– Vi är medvetna om att situationen är ansträngd på flera håll i landet, men vi måste utgå från vår situation och vad som är möjligt att göra här i Helsingborg.

Helsingborgs stad kommer enligt prognosen ta emot cirka 300 ensamkommande barn i år – att jämföra med 70 ensamkommande förra året. Stadens verksamhet – baserat på stadens avtal med migrationsverket – är planerad för 55 platser och totalt 100 barn under 2015.

Helsingborgs stad har idag fem HVB-hem för ensamkommande ungdomar. Förvaltningen har fått dispens från socialstyrelsen att även placera yngre barn i HVB-hem. Utöver detta söker socialförvaltningen fler familjehem för att erbjuda en fast punkt med vuxenstöd för de yngre barnen. Vid årsskiftet beräknar vi att ha sju stycken HVB-hem för ensamkommande.

– Vår akuta svårighet är att hinna rekrytera personal till boendena och familjehem till barn så unga som 11 år, förklarar Dinah Åbinger, socialdirektör och tillägger att staden de senaste veckorna tagit emot 25 barn per vecka.

Trots läget har Helsingborgs stad tagit emot ytterligare barn i ett tillfälliga boende – inte minst för att hjälpa övriga skånska kommuner i ett akut läge.

– Vi planerar nu långsiktigt för ett fortsatt stort antal flyktingar till Sverige, Skåne och Helsingborg. Detta genom breda nätverk med övriga myndigheter – utanför staden och ett brett samarbete – inom staden, men även med alla Helsingborgare som kan tänka sig att göra en insats, förklarar Ann-Christine Borgman.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *