Socialförvaltningen söker extra timvikarier till boenden

För att stärka upp bemanningen på socialförvaltningens boenden i händelse av en förhöjd sjukfrånvaro hos den ordinarie personalen erbjuder vi nu en snabbintroduktion för timvikarier. Introduktionen är på en dag och innehåller vård- och omsorgsrutiner (inklusive smittskydd) och kunskap om målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa.

Vi söker dig som har ett intresse för människor, stöd och omvårdnad och sociala frågor. Tidigare erfarenhet av omsorgsarbete är välkommet, men inget krav.

Socialförvaltningen driver en rad olika boenden, såväl boenden med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (sol-boenden) som stödboenden för missbrukare och personer med samsjuklighet (missbruk/psykisk ohälsa).

Vi planerar att genomföra det första i slutet av sommaren. Skulle det bli för få intresseanmälningar kan vi komma att skjuta på det till ett senare tillfälle.

Efter introduktionen får du möjlighet att anmäla intresse för att hoppa in i en eller flera boendeformer som timvikarie. Introduktionen ger ingen garanterad arbetstid, utan det är efter behov i verksamheten. Du får dock betalt för själva introduktionsdagen.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att du som är över 70 år och/eller tillhör en annan riskgrupp inte bör arbeta inom vård och omsorg just nu.

Du anmäler ditt intresse nedan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *