Socialförvaltningens kommande förvandling – en Askungesaga?

Vår invånarreporter Caroline Åberg deltar i formeringsresan, en workshopserie där invånare och medarbetare ska komma fram till hur framtidens sociala tjänster bör vara organiserade.

Tillförordnade socialdirektören och framtidsledaren Jessica Granquist introducerar oss deltagare i formeringsresan av sociala tjänster. Hon vill ha hjälp med att ta fram förslag på en struktur som är mer invånarvänlig. Det gäller att socialförvaltningen ska kunna individanpassa behoven för just dig, som invånare och tillsammans styra mot ett gemensamt mål. Jag är på workshop på gamla Tryckeriet och ska hjälpa till att ställa rätt frågor i en grupp under en serie på tre gånger och rapportera här sedan. 

Jessica Granquist, tillförordnad socialdirektör och framtidsledare
Jessica Granquist, tillförordnad socialdirektör och framtidsledare

Bakgrunden till förflyttningen tar avstamp i Agenda 2030 och handlar om social hållbarhet. Granquist vill eftersträva ett jämställt samhälle, där invånarna känner delaktighet i samhällsutvecklingen, som ingår i Vision 2035 för Helsingborgs stad: en skapande, gemensam, global, balanserade och pulserande stad ska eftersträvas helt enkelt.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/135/2023/03/formeringsresan3-300x225.jpgMålbilden är att vi tillsammans går in för att skapa den bästa staden att samverka och leva i. Den riktning som förvaltningen ska ta är att göra skillnad. Mötet med individen är därför det viktigaste. Alla ska kunna nå sin dröm… i skapandet av våra nya tjänster. Du ska som individ inse dina egna resurser och ta avstamp därifrån.

Deltagare i workshop på Tryckeriet.
Deltagare i workshop på Tryckeriet.

Hur är det då att träffa socialförvaltningen? Hur ska du undvika skuld- och skamkänslor och rädsla inför mötet? Tanken är att du ska komma ut på andra sidan med en vision om att kunna hjälpa andra också efteråt. Varför tillsätts en så lång utredning på ett enkelt problem, frågar sig vissa. Invånarna vill att staden ska se hela människan i sina insatser.

Joel Veborg från Sensus går igenom hur vi ska lyssna kreativt och ifrågasättande, för att i slutändan uppnå bästa resultat. Vi delas in i ett antal grupper som ska ställa frågor till en början. Efter en inledning som beskriver problematiken och hur strukturen ser ut får vi börja spåna tillsammans. Vi får först lansera en en fest och efter lite idékläckning kommer vi fram till: ”Den gröna tomatens kollektivs 50-årsfest.”

Sedan gäller kategorierna Före, Under och Efter, där vi placerar våra olika frågor. Framförallt kommer vi in på att få in föräldrarnas roll i ett Före. I ett Före skulle det också finnas en väg in till socialtjänsten med ett nöd- eller akutnummer. Ett ärende till socialtjänsten ska kräva ETT samtal och sedan lösas snarast möjligast eller omgående i ett Före – inte utredas först. En av deltagarna förde en diskussion om att det privata näringslivet skulle involveras tidigare i ungdomars liv, exempelvis genom skolan i ett Före. I ett Efter vill vi bland annat se allaktivitetshus. Så ser det ut när jag lämnar gruppen för idag. Väl mött igen 14 mars.

Caroline Åberg, invånarreporter och Pernilla Kvist, utvecklare på socialförvaltningen
Caroline Åberg, invånarreporter och Pernilla Kvist, utvecklare på socialförvaltningen

Vad är formeringsresan?

Socialförvaltningen vill tillsammans med studieförbundet Sensus få hjälp med att formera framtidens sociala tjänster. Det finns ett kärnteam som består av medarbetare, som är närmast invånarna på olika verksamheter inom socialförvaltningen. Till det kommer även chefer och forskare, som på så vis blir ambassadörer för de nya tjänsterna. Det finns också en yttre planeringsgrupp. Formeringsresan behöver intryck och input för att möta klienten i verkligheten.

TEXT OCH BILD: CAROLINE ÅBERG

Avbryt

Lämna en kommentar