Socialnämnden 21 juni i korthet

På junimötet fick socialnämnden information om våra tidiga insatser, om arbetet med romsk inkludering och om socialförvaltningens mål och ekonomi.

Information om våra tidiga insatser

Sektionschef Sigbritt Arwidson redogjorde för detta arbete.

  • Tidiga insatser är en del av verksamheten Gemensamma resurser och deras uppgift är att erbjuda stöd till våra invånare i ett tidigt skede. Insatserna behöver inte rikta sig till individer med sociala problem. En del insatser fungerar också som integration av nyanlända eller invånare med bristande kunskap i svenska och det svenska samhället.
  • Blå Kamelen är en verksamhet som delfinansieras av socialnämnden och riktar sig till ungdomar (mellan 13 och 20 år) och föräldrar till tonåringar, för att samtala om exempelvis om skolproblem, kompisar och känsla av utanförskap. Verksamheten kan också ge stöd vid drog- eller alkoholmissbruk.
  • Pågående projekt är bland annat samverkan med familjerätten runt umgängescentral, stödgrupper för familjehemsplacerade barn, test av föräldrastöd online samt utveckling av familjecentralen Kompassen.

Information om romsk inkludering

Stefano Kuzhicov och Ivan Kuzhicov redogjorde för detta arbete.

  • Arbetet utgår från regeringens mål att år 2032 ska den rom som fyller 20 år ha likvärdiga möjligheter i livet som andra medborgare i Sverige.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för detta arbete.
  • Socialförvaltningen medverkar i projektet Bättre hälsa för unga romer genom ekonomiskt stöd till föreningen Vorta Drom och stöd av utvecklare och administratörer.
  • Via brobyggare med romsk bakgrund bygger vi relationer, bryter fördomar och ökar myndigheters och romers kunskaper om varandra.
  • Bloggen för romsk inkludering hittar du här.

Övriga tips för intresserade av detta arbete:

Information om mål och ekonomi 2017

Rapporten för maj 2017 visar, med undantag för små avvikelser, samma resultat som förra månadens rapport. Det som sticker ut är att antalet ensamkommande barn och unga under 2017 inte ökat trots att regeringen avskaffat ID-kontrollerna vid gränsen. Prognosen för år 2017 är ett nollresultat.

Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på öppnasoc.

Om sammanträdet

Gårdagens sammanträde var det sista innan det planerade uppehållet under juli månad. Sammanträdet var också det sista på 5:e våningen. Från och med den 31 augusti (nästa sammanträde) kommer vi att använda det nya sammanträdesrummet på plan 4.

Dagordningen för kvällens sammanträde innehöll 25 ärenden. 17 ärenden omfattades av sekretess (endast tillgängliga för nämndens politiker och vissa tjänstemän). Övriga punkter på dagordningen var så kallade informationsärenden – det vill säga att socialnämnden informeras om diverse händelser/aktiviteter men inget beslut tas.

Sammanträdet började klockan 17:00 och avslutades 20:50.

Trevlig sommar på er!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *