Stadsdelsmammorna lanserar hemsida

Förra året tog Stadsdelsmammorna hem vinsten på socialförvaltningens inhabithon under H22 City Expo. Nu har de äntligen lanserat en hemsida där fler får möjlighet att ta del av deras fantastiska arbete.

Under gårdagen hölls ett event där Stadsdelsmammorna fick presentera och lansera deras hemsida. I ett rum fyllt av applåder tryckte Passent Elsoury, som har drivit arbetet med hemsidan, på publiceringsknappen. Nu finns deras hemsida tillgänglig för alla här. Där får du ta del av vilka de är, vad de gör och hur du kommer i kontakt med dem. Det finns även inspiration och tips för ett första steg till olika jobb och studier.

Projektet Stadsdelsmammorna startades redan år 2014. De är en ideell förening som verkar för familjer och värnar för mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle. Deras målsättning är att bryta isolering och minska utanförskap, skapa förutsättningar för alla åldrar samt främja god fysisk och psykisk hälsa. De finns i olika stadsdelar runtom i Helsingborg.

I höstas fick de möjlighet att utveckla deras förslag om att arbeta som ett ”flerspråkligt kontaktcenter” som ska fungera som en brygga mellan förvaltningen och invånare. De vill att fler ska våga ta det första steget som behövs för att få hjälp. Stadsmammorna vill hjälpa fler att lita på myndigheterna och sänka trösklarna mellan invånare och stöd från kommunen.

Stadsdelsmammorna består av flera starka kvinnor som genom sitt engagemang fungerar som samhällsbyggare. Grundtanken är att mammor på många olika sätt är nyckeln till hela familjens sociala sammanhang. De fångar olika behov i samhället, bidrar till förändring och når med sina individuella kompetenser ut till invånare för att inkludera de i samhället.

Stadsdelsmammorna erbjuder vägledning, stöttning i karriär och andra tjänster utifrån olika familjers önskemål och behov. De har studiecirklar, skräddarsydda tjänster för att både individer som familjer ska hitta rätt kanaler och närverk i samhället för att lyckas.

Avbryt

Lämna en kommentar