Stor omsättning i hemlöshetskartläggning

Årets hemlöshetskartläggning har ringat in 72 akut hemlösa i Helsingborg, vilket är en ökning med nio personer. En jämförelse av individuella enkäter visar dock att endast 11 personer är kvar från föregående kartläggning 2015.

– Vi kan se att vårt arbete med att erbjuda långsiktiga och kvalitativa boendelösningar har varit framgångsrikt de senaste åren och många kända individer har erbjudits bostad. Vi kommer under våren att försöka kartlägga dessa nytillkomna individer och bakgrunden till att så många nya individer tillkommit under året, förklarar Björn Wäst, chef på stödboendeenheten.

20 uteliggare

Av de kartlagda personerna är det 20 personer som bor ute eller i offentliga utrymmen. Det är en ökning med fyra personer. Övriga ordnar sitt boende en natt i taget

– Denna grupp har vi bra kännedom om, men det är en grupp som det är svårt att nå fram till, menar Björn Wäst.

Färre i kontakt med socialtjänsten

Antal personer i kartläggningen som inte har kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen och/eller arbetsmarknadsförvaltningen) har ökat från 18 till 29.

– Dessa ska vi nu försöka nå ut till genom att fortsätta vårt uppsökande arbete i staden samt genom att försöka fördjupa samarbetet med våra samarbetspartners säger Björn Wäst.

Behov av stöd

45 personer uppger att de behöver stöd med missbruksbehandling medan 29 behöver stöd mot psykisk ohälsa. Andelen samsjukliga (missbruk och psykisk ohälsa) minskar samtidigt något. Liksom förra året är det 14 personer som bara anser sig vara i behov av bostad.

58 av personerna i undersökningen är folkbokförda i Helsingborg.

Workshop för framtidsstrategier

För att hitta nya strategier för att på sikt minska antalet akut hemlösa i Helsingborg bjuder socialförvaltningen nu in alla samarbetspartners till en workshop den 20 april.

Du kan läsa kartläggningen här (pdf).

 • Catrin Albrektsson

  Oj, vad har hänt o varför?
  Konstigt!
  Detta var inte alls dom siffrorna jag hade väntat mig av kartläggningen.
  Nu får vi tänka till❤

 • Ulf Carlsson

  Föga förvånande med tanke på det rekord som soss har hos de hemlösa i Helsingborg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *