Svårt att få barn och unga att dela upplevelser och behov

Part genomförde en undersökning “upplevelser och behov” på barn och ungdomar om deras upplevelser av socialförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin. Vår invånarreporter Mahdi Karbalai har pratat med Hanna Rosander Burnesson, som var ansvarig för projektet och utförde intervjuer. Hon har dubbla känslor inför resultatet. Målsättningen var att få 50 barn/unga som skulle intervjuas, men det slutade med fyra personer och fyra filmer.

Hur ser ni på resultatet av intervjuerna?

– Jag tänker att det är lite dubbelt. Å ena sidan känner jag mig jättestolt över de intervjuerna som genomfördes för det känns jätte viktigt för mig att lyfta barnens och ungas röster. Samtidigt hade vi önskat att vi fick fler intervjuer. Vi hade förberett oss med tid, utrymmet och engagemang för att få med barn och unga men det var bara fyra stycken som ställde upp. Jag vill ju inte på något sätt förringa dem eller säger att de fyra inte är bra nog för det är trots fyra upplevelser som är jätteviktiga. Jag tycker att vi kan lära oss mycket när vi har tittat på dem med olika perspektiv, men jag hade drömt om många fler intervjuer.

Ni hade hoppats på att 50 unga skulle medverka i intervjuerna men bara fyra ställde upp. Varför blev det inte fler?

– Det handlade lite om hur vi byggde upp projektet. Det var tre kommuner som var involverade, Landskrona, Ängelholm och Helsingborg. Verksamheternas uppdrag var att hitta ungdomar. Parts uppdrag var att intervjua ungdomar. Ibland kan det vara svårt att få tillgång till ungdomar genom verksamheter, det kan handla om sekretess eller att man är lite osäker. Det kan också handla om att många barn/unga inte vill berätta sina historia om och om igen, eftersom det är superkänsliga upplevelser.

Hur kan ni få fler att ställa upp på intervjuer?

– Jag tycker att vi vuxna måste visa att vi lyssnar. Om ungdomar förstår att en förändring i vår organisation kan bidra i deras liv blir det mer meningsfull för dem. Det kan ta upp till tre timmar av barn/ungas tid och de tycker inte om att slösa bort sin tid i onödan. Jag tror att vi måste bli bättre på att inte bara lyssnar, utan att göra någonting.

Går det att dra några slutsatser av resultatet?

– Genom att bara titta på undersökningen kan vi inte dra några slutsatser. Därmed om vi sätter vår undersökning i relation till andra undersökningar som har gjorts kan vi faktiskt se att det är väldigt grundläggande behov som vi behöver möta, alltså det blir sedd, hörd och bekräftad, att få informationen som är tydlig, att förstå, men det är svåra saker att göra något åt.

Är du nöjd med projektet?

– Jag är väldig tacksam och ödmjuk inför de barn/ungdomar som delade med sig sina upplevelser. Det var jätteviktigt för mig att göra dem rättvisa, det vill säga att de känner ett förtroende att jag faktiskt lyssnar.

– Jag försökte att förmedla så mycket jag kunde med tanke på sekretess och liknande, men jag hade önskat att vi hade många fler som kände att de vill bidra.

Ska ni göra fler projekt om ungas upplevelser av socialförvaltningen och BUP?

– Vi vill fortsätta arbeta med att lyfta barn och ungas röster. Det finns resurser och vilja för att göra det, men det är inte vi som bestämmer. När vi jobbar behöver vi att utgå från behov som finns i verksamheterna. Därför kan vi inte säga själva att det här vi ska göra.

– Jag hoppas att vi kommer fortsätta med olika förslag och idéer för att lyfta barn/ungas upplevelser.

Du kan se filmerna från upplevelser och behov på Parts webbplats.

Part (Preventivt arbete tillsammans) är en verksamhetsöverskridande samverkan mellan Landskrona stad, Helsingborgs stad och Region Skåne. De tar fram och testar idéer på lösningar för gemensamma samhällsutmaningar kopplat till barn och unga i riskzon. Syftet är att ge likvärdiga förutsättningar för barn och unga att lyckas i skolan och få bästa uppnåeliga hälsa.

(Text och bild: Mahdi Karbalai)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *