Tankar om medarbetardagarna

Vi ställde några frågor under pauserna på den andra av socialförvaltningens medarbetardagar (fredagen den 7 september) för att få med medarbetarnas ord och tankar om dagen, utvecklingen och vårt arbete.

Tankar och funderingar från Hanna, familjebehandlare

Vad tycker du om dagen?

– Jag tycker att dagen är bra, gillar att mycket fokus läggs på mellanrummen som finns mellan den hjälp som finns att ge. Väldigt viktigt att klientens behov är nummer ett och inte arbetarens.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Tjänstelogik är nytt för mig men har fått det förklarat väldigt bra för mig idag och förstått lite mer vad det egentligen är, det hjälper mig i mitt arbete och kommer kunna ge mig ett större mod i mitt arbete.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Snabbare hjälp. Att hjälpen ska kunna ges direkt och inte behöva vänta tills en utredning är färdig, i mitt fall kunna gå in i familjehemmen och hjälpa till trots en oklar utredning.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dessa dagar är väldigt bra för både jobbet och utvecklingen. Det är ett bra sätt att inte fastna i ”bubblan” på jobbet och att få reflektera. Jag tycker dagarna ska finnas oftare.

Tycker du något annat är viktigt att lyfta?

– Semestertiderna. Under semestertiderna jobbar man mer tillsammans för grejerna måste göras, man måste hjälpas åt på ett annat sätt för det ”saknas någon”, jobbet blir så mycket lättare då och det går fortare att nå mål om man säger så. När semestern är slut och alla är på jobbet delas man typ upp och man jobbar liksom inte i den grupp som behövs.

Tankar och funderingar från Sara, barnhandläggare

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag, bra tillfälle för nya tankar och att tillsammans tänka efter.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Jag ser på situationen på ett nytt sätt nu, det har gett mig ett tydligare sätt att se vart vi är på väg och hur vi kan arbeta bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Att de med bäst relation till familjen ändå kan vara kvar i familjen och arbetet med familjen om så önskas. Tilliten och relationen är viktig i utvecklingen och det är inte bra att bara klippa banden mitt i.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dagarna ger mycket men man ska inte ha möten bara för att ha möten. Tätare möten/dagar som idag kan kanske fixas vid behov.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att det som diskuterats idag följs upp och att vi ser en utveckling efter dessa dagar.

Tankar och funderingar från en anonym

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag men jag är osäker på om det följs i praktiken, vi har en bakgrund med mycket snack.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Ny information, jag tror starkt på digital utveckling, det känns lovande till boendet jag jobbar på, desto mindre utanförskap desto bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Ett bättre samarbete mellan olika delar av vården, ett bättre bemötande och att de olika insatserna delar sina kunskaper med varandra, så att det finns lika mycket hjälp oavsett var brukaren befinner sig.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde dessa dagar finnas oftare?

– Den här gången har det gett mig mycket, jag gick inte hit med en positiv inställning men har en bättre nu. Tillfällen som dessa är enda gången man möts utanför sitt ”kontor”. Men jag tycker det räcker med det en gång om året.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att vi börjar ta vara på materialet vi har, att om ett år kunna se utveckling och till dess se hur man effektivt jobbar med detta.

(Text: Allisa)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *