Test av taligenkänning

Socialförvaltningen har testat taligenkänning under nio månader. Taligenkänning är en digital tjänst som gör att socialsekreteraren kan ”tala in” sin dokumentation istället för att skriva den. Det har gett blandade erfarenheter.

– Uppfattningen om tjänsten har varit delade och vi har kunnat se både för- och nackdelar. En del har verkligen tagit sig an tjänsten och tycker att den skapar stort värde i vardagen för andra har utvecklingskurvan inte varit lika rak, säger Pernilla Kvist, utvecklare.

Generellt anser de flesta att dokumentationen tar väsentligt kortare tid när de gör akt-/journalanteckningar samt när de ska föra in längre mötesanteckningar.

– Flera upplever också att tröskeln till att ta tag i dokumentationen har blivit lägre, att de inte längre har högar av dokumentation som väntar vilket har lett till minskad stress och upplevelse av ökad kontroll.

Skånskan har varit ett hinder för vissa (tjänsten har problem med diftonger) men vid ökad användning har förståelsen ökat.

– En del korta ord som: ”är”, ”här” och ”var”, som uttalas på skånska, tolkas som harklingar av systemet vilket gör att tjänsten hoppar över dem.

Att dela rum upplever vissa vara ett hinder för att använda tjänsten och det har på så sätt påverkat användningsgraden.

– Vi kan även se att användargraden av licenserna har sjunkit under hösten för vissa av testpersonerna och flera anger ökad arbetsbelastning som skäl till varför man inte har använt sig av tjänsten i samma utsträckning som tidigare.

Några av de som började testa tjänsten i augusti anger att deras användningsgrad aldrig har tagit fart på grund av att de upplever att de har för lite tid över för att sätta sig in i verktyget. För vissa har arbetssättet krävt en omställning och testpersonerna har kommit i olika långt i detta.

Nu ska förvaltningsledningen besluta om hur vi går vidare med de erfarenheter vi fått under testperioden.

Björn Söderström och Therese Ekheim är två av dem som har testat taligenkänning.

– Taligenkänning is da bomb! Jag är glad att jag fått pröva taligenkänningen för den underlättar verkligen dokumentationen i mitt dagliga arbete, tycker Björn.

– Med taligenkänning effektiviseras mitt arbete med att få ner de ”skrivna” orden. Dokumentationen går betydligt snabbare och jag får mer tid över till att finslipa min slutprodukt, anser Therese.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *