Tjänstledig åklagare blir socialnämndens ordförande

Vår invånarreporter Bengt Nilsson har pratat med socialnämndens nya ordförande Eleonora Johansson (M).

När vi träffades strax innan jul hade hon inte inlett sitt uppdrag än, men Eleonora Johansson (M) som tagit tjänstledigt från sitt jobb som åklagare för att ta över rodret efter Ann-Christine Borgman (MP) som socialnämndens ordförande svarade så gott hon kunde.

(Eleonora Johansson tillträde som kommunalråd i rådhuset den 1 november 2018 och i socialnämnden den 1 januari 2019)

Vad innebär missbruksvård i socialt arbete?

Att jobba med människor är vad socialtjänsten gör i allt sitt arbete. Ingen insats ska vara diskriminerande i sig. En insats ska ta sin utgångspunkt i individens egen kraft.

Ibland behöver du hjälp och då är det viktigt att kunna ge den hjälpen, men med respekt för den enskildes integritet, säger Eleonora Johansson.

Hur ser du på missbruksvård idag?

Med den bakgrunden jag har som tjänstledig åklagare har jag kommit i kontakt med människor som fått vård eller kontraktsvård och har skickats till olika hem för att få hjälp med sitt missbruk, där målet är att bli drogfri.

Verksamheten ska ta sin utgångspunkt ifrån individens självständighet och integritet. Sedan måste det finnas rutiner med ett humant perspektiv.

Är det viktigt med brukardelaktighet i det sociala arbetet?

Ja det tycker jag att det är, att människor som påverkas av beslut eller myndighetsingripande också får ha en röst i det.

Är det viktigt med sysselsättning för målgruppen brukare?

Ja det tycker jag att det är. Jag tror att alla människor i grund och botten mår bra av en meningsfull sysselsättning. Jag tror ingen människa mår bra av att inte vara behövd.

Vilka visioner har du på din post?

Det är en gigantisk fråga!

Uppdraget har två olika delar, där en del är myndighetsbeslut, enligt bland annat LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) samt placeringar av andra slag.

Där strävar jag efter att vi ska ha rättssäkra och effektiva, legitimerade beslut som vinner respekt hos alla parter som är inne i det här. Och att vi har processer som går rätt till. Att vi följer de lagar som finns. Att vi ser de människor vi kommer i kontakt med.

I det politiska arbetet är det viktigt att du tror på människan. Att människan kan själv, men kan behöva lite extra stöd i perioder i livet. Då ska du få rätt förutsättningar att lyckas och kunna känna att vi tror på dig. Med andra ord en hjälp till självhjälp.

(Text: Bengt Nilsson)

  • J a n Stanley

    Jag är extremt missnöjd med barn och ungdomsvården. Eftersom min son har varit föremål för vård inom HVB LVU LVM och familjehem kan jag mycket om denna del av samhällets insatser. Jag vill framförallt klaga på bristen av eftervård bristen på respekt för föräldrarnas mening och alla lögner som man ständigt har varit utsatt för under resans gång.

    Det är mycket sällan som socialsekreterare följer socialtjänstlagen och när man påpekar detta är men en besvärlig person och råkar man någon gång höja rösten blir man polisanmäld
    Jag anser att socialtjänsten har blivit en stat i staten och fått alldeles på tok för stormakt de som är satta att utreda och genomföra besluten om omhändertaganden placeringar ETC är på tok alldeles för unga och oerfarna ofta gör de saken mycket mycket värre. Jag vill gärna understryka att detta är inte bara min personliga mening utan även forskningens till exempel professor Bo Vinnerljung och professor Marie Sallnäs. Eftervården är under all kritik i princip saknas den i Sverige Vilket också professor Bo vinnerljung har påpekat gång på gång utan resultat. Han menar att de pengar det rör sig om de som läggs ut på ungdomsvård och det är mycket mycket stora pengar vi talar om i princip kastas i sjön. En uppfattning som jag och många många många många med mig delar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *