Tyck till om bemötande på de psykiatriska akutmottagningarna i Skåne

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning? Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur du upplever mottagandet. Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Sista svarsdag är 31 oktober 2022.

Om du gjort flera besök så fyll gärna i enkäten flera gånger, ett för vardera besök.

Alla svar är anonyma.

Länk till enkäten

Eller scanna QR-koden:

Mer information om enkäten hittar du på foreningarnasrum.com.

Avbryt

Lämna en kommentar