Ungdomar hjälper socialförvaltningen att utvecklas

Den 25 mars höll föreningen Maskrosbarn tillsammans med socialsekreterare och utvecklare från socialförvaltningen i en workshop med ungdomar som är i kontakt med socialtjänsten. Det kom in många konkreta förslag om allt från bättre fika till samskapade utredningar.

Maskrosbarn har gjort en sammanställning av ungdomarnas idéer och delat in dessa i tre kategorier, som vi nu ska jobba vidare på, tillsammans med ungdomarna.

Kan göras i morgon

 • Få fika när man ses, inte bara torra gamla kakor, bjuda på te, oboy och så vidare.
 • Säga ifrån.
 • Handläggarna kan vara mer öppna, stort leende.
 • Prata mer avslappnat.
 • Göra utredningar med familjen, att familjen bestämmer frågorna och så vidare.
 • Tiden rinner ut; få tid att bli lyssnad på.
 • Fråga ungdomen var hen vill ses från första början.
 • Kunna ha mer SMS-kontakt.
 • Chatta anonymt på soc-chatten.
 • Vara ärlig
 • Vid första telefonsamtalet när man ska bestämma träff fråga alltid:
  – Hur känns detta?
  – Fråga var ungdomen vill ses och hur det ska vara för att det ska kännas så bra som möjligt.
 • Träffas på neutral plats.
 • Fråga vad barnet vill.
 • Hitta på aktiviteter ihop, våga skapa relation.
 • Få reda på sina rättigheter.
 • Fråga vanliga frågor till exempel hur mår du?
 • Berätta först hur en utredning går till – bra att förberedas innan.
 • Att man skapar egna ramar ihop, barn och soc, vid första mötet.

Bra idé, men behöver mer tid

 • Åka iväg och lära känna varandra, typ två dagar, och ha kul.
 • Soc föreläser på skola.
 • Matchas med socialsekreterare, vara med och välja vem man ska få träffa.
 • Inlogg till journaler.
 • Mindre HVB-hem.
 • Andra sätt att utreda än att prata, exempelvis mejla en bild, att ungdomen får skriva ner.
 • Ungdomar är med och anställer personal.
 • Husdjur på soc.
 • Bli lättare att byta handläggare.
 • Ta kontakt med någon på soc via sociala medier.
 • Pimpa alla rum på soc, även väntrum.

Bra idé, men ska göras i framtiden

 • Anpassa tystnadsplikt.
 • Lyssna mer på vad barn och unga säger, fler sådana här möten som ger något.
 • Trolla bort all orättvisa.
 • Inga papper, ungdomarna skriver själv dagböcker i sina datorer.
 • Ungdomen får en egen person på soc (inte gemensam med familjen).
 • Någonting (insats) mellan SoL och LVU.
 • Socialtjänsten hjälper alla med boende så att alla får eget rum.
 • Barn under och över 15 år behöver eget lagstöd för placering.

Du kan läsa mer om dagen och resultatet av workshopen här (pdf).

Läs mer om samskapande utveckling tillsammans med ungdomar.

 • Bengt Nilsson

  Det gäller att skapa en trygg förebild för barnen. Och kan då Socialförvaltningen vara medskapare till att detta sker. Är vi halvvägs. Sedan behövs föräldra sidan. För att nå målet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *