Uppstartsmöte för klarspråksgrupp

Socialförvaltningen startar en klarspråksgrupp för att gå igenom texter på webben, i brev och i olika mallar. Första mötet blir fredagen 22 maj.

Ämne: klarspråk på socialförvaltningen
Tid: fredagen 22 maj 14:00-15:30
Plats: Konferens Entré (103:an)
Fika: ja

Intresseanmälningar, texter, idéer, frågor, förslag eller önskemål av allehanda slag om detta kan du skicka till socialförvaltningens kommunikatör David Bergström.

– Det här är ett uppstartsmöte som inte på något sätt är bindande. Tanken är att klarspråksgruppen tills vidare ska vara en öppen grupp dit du som medarbetare på socialförvaltningen ska kunna komma med dina texter och där vi tillsammans kan diskutera begrepp, formuleringar och mallar. Det finns också intresse från våra brukargrupper att vara med och ge ett aktivt brukarperspektiv, berättar David Bergström.

– Om det finns intresse kan vi forma en fastare arbetsgrupp för att jobba med särskilda uppgifter: gå igenom mallar, granska webben eller skriva en ordlista.

Klarspråksutbildningen

Helsingborgs stad har under 2014-2015 gjort en storsatsning på klarspråksutbildningar för alla anställda, via endagsseminarier och webbkurser. Klarspråk innebär att skriva vårdat, enkelt och begripligt – för att våra invånare ska förstå vad vi menar.

Nyligen har vi haft uppsamlingsseminarier för dem som missade chansen förra året. Ytterligare 28 av socialförvaltningens medarbetare har då gått utbildningen, vilket ger totalt 377 seminariedeltagare.
– Därmed är vi den förvaltning i staden som har satsat mest på detta, vilket förstås är väldigt trevligt.

Utvärderingarna av seminarierna ser mycket bra ut, med idel höga snittbetyg. – Det har också funnits en rad önskemål om att jobba vidare med frågan på förvaltningen och vi vill förstås följa upp utbildningen medan kunskapen är någorlunda färsk.

Avbryt

Lämna en kommentar