Utbildning i MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa 2022

MHFA är ett utbildningsprogram som lär dig hur du bäst tar kontakt och inleder första hjälpen till psykisk hälsa. Nu finns en tvådagarsutbildning 2-3 november som vänder sig till allmänheten.

Välkommen till utbildning och certifiering som första hjälpare.

Datum och omfattning

Kursen är på två heldagar 2-3 november och det är viktigt att du deltar båda dagarna för att bli godkänd och certifierad.

Vi håller på mellan 8.30 och 16.30 och bjuder på fika under för- och eftermiddag.

Det finns 15 platser till detta tillfälle. När dessa är fyllda stänger vi anmälan.

Plats

Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg (Pingstkyrkans konferenslokal)

Sjukdom och förhinder

Vi ber dig att stanna hemma om du har minsta symptom på covid-19, såsom feber, hosta, trötthet och/eller halsont. Har du fått förhinder är det viktigt att du meddelar detta, så att någon annan kan få platsen. Du kan då kontakta lise-lotte.hulterstrom@helsingborg.se.

Varför en utbildning i psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i det offentliga rum som vi vistas i.

Precis som vi lär oss första hjälpen och att denna kunskap kan rädda liv borde det på samma sätt vara självklart att veta hur vi hjälper en person vid olika psykiska kristillstånd; att ge en “första hjälp” till psykisk hälsa och på så sätt rädda liv.

Mål för första hjälpen-programmet

Ett mål med spridningen av kursen i Sverige är att med ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar och en handlingsplan för olika kristillstånd öka beredskapen hos en bred allmänhet, att i vardagliga sammanhang uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande. Spridningen av kursen har också som mål att minska fördomar och negativa attityder om psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap.

Första hjälpen till psykisk hälsa

Standardkursen i Första hjälpen till psykisk hälsa är en 12-timmarskurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Som första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan för detta. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår fallövningar, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Hur genomförs kurserna?

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa kan spridas på olika sätt genom behöriga instruktörer som utbildats vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet). Den kan ges på en arbetsplats, till medlemmar i en förening, eller till enskilt sökande.

Behöriga instruktörer på socialförvaltningen i Helsingborgs stad är Joakim Linderström, Lise-Lotte Hulterström och Annette Ahlgren.

Avbryt

Lämna en kommentar