Utvärdering av Mentorskapsprojektet

Under hösten 2015 och våren 2016 har nyanställda socialsekreterare på vuxen regelbundet träffat brukarmentorer med egen erfarenhet av socialförvaltningens verksamhet. Nu är utvärderingen av projektet Erfarenhetsbaserat mentorskap klar.

Alla deltagare har fått ge sin syn på projektet både i intervjuform och i en enkät. Utvärderingen visar att alla har fått en positiv upplevelse av sitt deltagande och att mötena har levt upp till de mål som sattes innan projektet.

”Betydelsen en socialsekreterare faktiskt innebär för den enskilde”

Socialsekreterarna skriver att de efter projektet reflekterar mer över saker som diskuterats på träffarna, såsom bemötande, fördomar och hur brukaren uppfattar mötet med sin socialsekreterare.

Nu diskuteras formerna för en fortsättning till hösten.

Du kan läsa hela utvärderingen här (pdf).

Du kan läsa mer om Mentorskapsprojektet här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *