Delaktighet för medarbetare

Socialförvaltningens ambition är att skapa bättre värde för våra brukare och en bättre arbetssituation för våra medarbetare. Under 2014 påbörjade vi ett omfattande arbete med utveckling av vuxenverksamheten och den administrativa enheten. För att arbetet ska vara hållbart måste vi involvera våra medarbetare från start, eftersom de har unika erfarenheter.

Framgångsrika organisationer präglas av ett innovativt klimat. Det vill säga, de uppmärksammar ständigt nya förslag till förbättring. Våra medarbetare har ofta idéer och konkreta förslag för hur vi kan förbättra vårt arbete och vara till mer nytta för dem vi finns till för och det är något vi måste dra nytta av.

Innovationsgrupper

Under hösten 2014 och våren 2015 startade vi ett antal utvecklings-och innovationsgrupper för brukare och medarbetare. Genom grupperna vill socialförvaltningen öka delaktighet och inflytande. De konkreta förslagen som kommer fram förs vidare inom socialförvaltningen för att undersöka om de kan leda till förändringar.

Ambitionen är att förslag och idéer ska tillvaratas på bästa sätt och att vi kontinuerligt ska återkoppla vad som händer med olika förslag. Öppna soc är ett viktigt verktyg för detta. Här ska du kunna följa olika förslag från idé till genomförande.

Innovationsgrupperna bygger på ett koncept från CTF (Centrum för Tjänsteforskning, Karlstad universitet) som går ut på att systematiskt uppmärksamma medarbetares och brukares konkreta förslag till förbättring.

I de första grupperna medverkade brukare och medarbetare från ett av förvaltningens stödboenden och brukare med missbrukserfarenheter. Sedan följde grupper för utveckling av administrationen respektive utredning inom vuxenverksamheten.

Avbryt

Lämna en kommentar