Digitalisering och digitalt utanförskap

Projekten inom digitalisering och digitalt utanförskap jobbar med tillgänglighet på webben, från ett brukarperspektiv.

Varför?

Vi kan konstatera att det finns ett stort behov i våra brukargrupper av att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information och göra ärenden på webben.

Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång. Samtidigt kommer socialförvaltningen i kontakt med nya målgrupper som har förväntningar på att kunna kontakta oss i digitala kanaler.

Tre digitala projekt

  • Digitalisering av socialt arbete ska undersöka om vi kan använda modern teknik till att förändra processen vid kontakter med socialtjänsten och vid utredningar. Går det att komplettera fysiska möten med kontakt i digitala kanaler? Går det att göra en utredning som en film?
    .
  • Digitalt utanförskap (DU) ska förbättra möjligheten för brukare att använda webben för att söka information från myndigheter och använda e-tjänster. Detta gör vi genom att utbilda personer med egen erfarenhet av socialtjänsten, som i sin tur kan förmedla kunskap och vara handledare åt andra brukare på boenden och i föreningslokaler. Idén kommer från vår innovationsgrupp.
    .
  • Utveckla en e-tjänst för barn, unga och familj på socialförvaltningen i Helsingborg, där familjer ska kunna följa sina ärenden och boka in tider. Socialförvaltningen vill redan från början ha med brukares syn på vad som är viktigt i projektet. Om arbetssättet blir lyckat hoppas vi att gruppen så småningom kan få andra och bredare uppdrag som referensgrupp i Helsingborgs stads IT-utveckling.

Vilka deltar?

Se respektive projektsida.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se