Digitalisering och digitalt utanförskap

Projekten inom digitalisering och digitalt utanförskap jobbar med tillgänglighet på webben, från ett brukarperspektiv.

Varför?

Socialförvaltningen kommer i kontakt med nya målgrupper som har förväntningar på att kunna kontakta oss i digitala kanaler. Vi vill också öppna upp oss, bli mer tillgängliga och erbjuda fler alternativ, för att sänka trösklarna att söka stöd hos oss.

Vi kan samtidigt konstatera att det finns ett stort behov i våra brukargrupper av att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång.

Tre digitala projekt

  • Digitalisering av socialt arbete ska effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänsten, för att skapa värde för de människor som vi möter. Nya lösningar behöver utvecklas tillsammans med våra brukare.
  • Digitalt utanförskap (DU) ska förbättra möjligheten för brukare att använda webben för att söka information från myndigheter och använda e-tjänster. Detta gör vi genom att utbilda personer med egen erfarenhet av socialtjänsten, som i sin tur kan förmedla kunskap och vara handledare åt andra brukare på boenden, i föreningslokaler, bibliotek och andra mötesplatser. Idén kommer från vår innovationsgrupp.
  • Utveckla en e-tjänst Socialförvaltningen testar en e-tjänst för vuxna, där du ska kunna följa ditt eget ärende via webben.

Vilka deltar?

Se respektive projektsida.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se