Digitalisering av socialt arbete

Hur kan vi bli mer tillgängliga och erbjuda bättre tjänster genom modern teknik?

Varför?

Syftet med projektet är att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänsten för att sänka trösklarna för användarna. Nya lösningar behöver utvecklas tillsammans med våra brukare, genom att undersöka och testa om användandet av digitala verktyg kan underlätta kontakten med socialförvaltningen.

Digital kontakt med mottagningen

I det första delprojektet har vi fokuserat på två målgrupper inom mottagningens verksamhet: personer som blivit omhändertagna utifrån Lagen om offentlig berusning (LOB) samt vårdnadshavare på annan ort. Urvalet av just målgruppen LOB:ar är strategiskt med hänsyn till att det är en omfattande målgrupp och att de i många fall är svåra att få kontakt med. Här vill vi framförallt utveckla och testa digitala lösningar för att förenkla och förbättra tillgängligheten för den gruppen att kontakta oss för att få stöd. Projektet utvärderades i samarbete med enheten för forskning och utveckling (FoU): Digitaliseringen av kommunal socialtjänst (pdf).

Digitalt team

Det andra delprojektet kommer att gälla ett digitalt team för utredning och uppföljning. Här ställer vi oss frågan när digitaliseringen skapar värde för brukaren? Och hur kan digitalisering underlätta så att socialsekreterare får mindre administrationstid och mer tid till sina klienter?

Vilka deltar?

I projekten deltar socialsekreterare på mottagningsenheten och ett digitalt team och deras respektive klienter. Deltagande är ett erbjudande till dem som kommer i kontakt med verksamheten.

Kontakt

Pernilla Kvist, utvecklare socialförvaltningen
telefon: 042-10 69 46
e-post: pernilla.kvist@helsingborg.se