Var med och påverka utformningen av Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg

Den 23-25 november 2023 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Helsingborg arena. Nu bjuder arrangörerna in din organisation att påverka vilken inriktning och innehåll arrangemanget ska ha. Varmt välkomna på stormöte den 29 augusti klockan 17:00-19:00.

2023 kommer Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången till Helsingborg. Arrangörerna vill nu träffa dig som representerar en civilsamhällesorganisation i Helsingborg för att lyssna in önskemål och idéer om hur vi kan göra Mänskliga Rättighetsdagarna 2023 så bra som möjligt. Ett övergripande tema för forumet kommer att sättas under hösten av projektets huvudarrangörer, men innan dess vill de lyssna in vilka tankar som finns hos er!

Mötet kommer dels att bestå av information om Mänskliga Rättighetsdagarna, dels en dialogdel där du och din organisation kan dela med dig av kunskap och erfarenheter samt knyta kontakter.

De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är:

  • Vilka utmaningar ser ni kopplade till mänskliga rättigheter i Helsingborg och Skåne?
  • Vilka målgrupper är särskilt viktiga att nå ut till för MR-dagarna? Hur når vi bäst ut?
  • Vilka personer/organisationer bör bjudas in i ett tidigt skede?
  • Andra tankar/kommentarer om Mänskliga Rättighetsdagarna

Arrangörerna hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka innehåll och inriktning. De kommer att ta hänsyn till alla kommentarer som kommer in även om de inte kan garantera att alla enskilda önskemål kommer med i det slutgiltiga programmet. Som tack för din organisations medverkan erbjuder de en gratisbiljett till MR-dagarna 2023 per organisation.

När och var

29 augusti 2022, klockan 17.00-19.00 (lokal meddelas senare)

Anmäl dig senast 22 augusti genom att mejla Malin Slätis, projektledare: malin.slatis@mrdagarna.se. Meddela namn, vilken organisation/nätverk/rörelse du företräder samt eventuella tillgänglighetsbehov.

Har du inte möjlighet att delta den 29 augusti är du välkommen att skicka dina synpunkter om frågorna ovan via mejl. Skriv också gärna till oss ifall du vill finnas med på utskickslistor för att få information om MR-dagarna i Helsingborg framöver.

Välkomna!

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett civilsamhällesdrivet forum med föreningen Ordfront som huvudman. Det är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att bland annat att stärka rättighetsarbetet lokalt, regionalt och nationellt, att lyfta fram frågor som är aktuella, relevanta och viktiga och att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Amnesty Sverige, Afrikagrupperna, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront/DemokratiAkademin, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. MR-dagarna finansieras av bidrag från statliga myndigheter, bidrag från lokala värdar, samarbetsavgifter samt egengenererade intäkter från programarrangörer, utställare och deltagarvgifter.

Mänskliga Rättighetsdagarna på webben

Avbryt

Lämna en kommentar