Vill du bli igångsättare till självhjälpsgrupper?

En självhjälpsgrupp är en grupp som träffas och stöttar varandra, utan professionell ledning. De tre första träffarna medverkar en igångsättare som hjälper gruppen att komma igång och bli självgående. Nu söker vi igångsättare för att kunna starta ett självhjälpshus i Helsingborg.

Ett självhjälpshus i Helsingborg?

Vi har inspirerats av Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg, som har funnits i 26 år. Deras modell bygger på ett koncept som testats och förfinats till den välfungerande verksamhet som finns i dag.

Självhjälpsgrupper finns både fysiskt och digitalt under ett stort antal olika teman. Man utbildar volontärer/frivilliga till igångsättare. Igångsättare är med då varje grupp startar, de första tre gruppträffarna, och sedan avgör varje grupp själva om de ska fortsätta på egen hand, något de flesta grupper gör.

Igångsättarens roll

En självhjälpsgrupp behöver en igångsättare för att kunna starta. Hens viktigaste uppgift är att vara en närvarande medmänniska som stöttar utan att vara en ledare för gruppen.

Att starta upp en självhjälpsgrupp (online och fysiskt i Helsingborg) innebär att du är med vid tre tillfällen i samband med att gruppen startar upp för att lära ut grunderna i den pedagogiska metod vi använder (Rundan). Dessa tre tillfällen ligger vanligtvis en gång per vecka, måndag – torsdag, mellan klockan 17-19 eller 19–21. Men det kan i vissa fall även vara dagtid eller helger.

Igångsättaren ska också kunna förmedla riktlinjer och förhållningssätt. Innehållet utifrån aktuellt tema står dock deltagarna själva för.

Vill du vara med att skapa ett självhjälpshus i Helsingborg genom att bli en igångsättare? Skicka dina svar på frågorna nedan till bitte.wikstrom@helsingborg.se senast den 7 november.

  • Vem är du? Kort beskrivning av dig själv.
  • Varför vill du bli igångsättare?
  • Vad gör dig lämplig att bli igångsättare för en självhjälpsgrupp?
  • Har du några egna erfarenheter av självhjälpsgrupper?
  • Hur många grupper kan du tänka dig att starta under de kommande 12 månaderna?

Utifrån de ansökningar vi får in om en plats till utbildningen kommer vi att göra ett urval av personer som vi bjuder in till intervju.

Arbetet som igångsättare är helt ideellt så det utgår ingen ersättning. Utbildningen till igångsättare kommer att hållas helgen 14-15 januari 2023. Exakta tider och lokal (någonstans i Helsingborg) är inte klart i nuläget.

Det viktiga är att igångsättare är vanliga medmänniskor och inte professionella, eftersom konceptet handlar om självhjälp. Vår förhoppning är att hitta personer i Helsingborg som vill utbilda sig till igångsättare och vara med och starta upp ett självhjälpshus i Helsingborg.

Titta gärna runt på Solkattens sida. Blir du nyfiken kan du redan nu delta i en självhjälpsgrupp digitalt på Solkatten.

/Omtanke Helsingborg och anhörigstödet på vård- och omsorgsförvaltningen

Avbryt

Lämna en kommentar