Vill du hjälpa socialförvaltningen att utveckla en e-tjänst?

Socialförvaltningen kommer tillsammans med Tieto Enator att påbörja ett utvecklingsprojekt som handlar om att skapa möjlighet för våra klienter inom verksamhetsområdet Barn, unga och familj att följa och kommunicera kring sina ärenden i Procapita. Nu söker vi intresserade medarbetare och klienter till projektet.

Tieto kommer att stå för utvecklingskostnaderna och våra medarbetare samt klienter kommer att stå för idéerna och fungera som testpiloter för de produkter som tas fram. Vad det kommer att leda till vet vi i dagsläget inte men det känns inte alltför avlägset att tänka sig en möjlighet att ta del av sin utredning samt akt digitalt, att digitalt komplettera med eventuella dokument, att kunna boka tider samt korrespondera med sin handläggare via nätet.

För att vi ska få till efterfrågade och användarvänliga produkter behöver vi dels ha intresserade och engagerade medarbetare och dels intresserade och engagerade klienter. Det mest önskvärda vore att hitta just intresserade socialsekreterare som själv har en eller flera klienter som skulle vara intresserade att ingå i en utvecklingsgrupp kring hur vi som förvaltning skulle kunna förbättra det digitala flödet mellan oss och våra klienter och vice versa.

Anmäl intresse

Intresserade uppmanas att så snart som möjligt anmäla sitt intresse till administrativ chef Kalle Pettersson och i anmälan ange om de är intresserade själva, om de har en eventuellt intresserad klient eller, det bästa av allt, om medarbetare och klient vill delta tillsammans.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *