Vinnova beviljar forskningsansökan för projekt om utsatta barn

Katja Lindqvist, Institutionen för Service Management vid Lunds universitet (Campus Helsingborg), har fått närmare två miljoner kronor för att forska på ”Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet”, som drivs av Helsingborgs stads forsknings- och utvecklingsenhet (FOU), Preventivt arbete tillsammans (Part) och Barn, unga och familj på socialförvaltningen i Helsingborg.
.
Projektet har till uppgift att genom nära samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, berörda chefer på olika nivåer, medarbetare och politisk ledning i Helsingborg och Landskrona utveckla förutsättningar för långsiktig tjänsteinnovation i verksamheter för utsatta barn. Projektet tar sin utgångspunkt i två utvecklingsarbeten i kommunerna, som har som mål att stödja två olika växande grupper av utsatta barn: barn som aktualiserats av socialtjänsten och unga ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter.
.
Vinnovas motivering:
Projektet tar upp aktuella och relevanta frågor av betydelse för kommunal sektor. Dess projektteam är väl sammansatt och den teoretiska referensramen god. Projektet är väl förankrat i deltagande organisationer och är länkat till pågående utvecklingsprocesser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *