Gemensam utvecklingsgrupp 16 oktober – om resultatet av formeringsresan för sociala tjänster

Den 16 oktober kommer Amanda Ricketts och Hampus Edström till Gemensam utvecklingsgrupp och berättar om resultatet av formeringsresan för sociala tjänster, som socialförvaltningen jobbat med sedan förra året.

Tid: måndagen den 16 oktober, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: resultatet av formeringsresan för sociala tjänster

Socialförvaltningen genomför just nu en förändringsprocess. Tillsammans med medarbetare, helsingborgare och personer från andra myndigheter tar vi reda på hur förvaltningen kan skapa och ge lättillgängliga sociala tjänster för stadens invånare. Målet är att bli en mer invånarvänlig socialtjänst där vi vill bli bättre på att verka för dem vi finns till för.

Över 100 deltagare har under olika workshops varit med och bidragit med kloka tankar och idéer för hur framtidens socialtjänst ska se ut, bland annat här på Gemensam utvecklingsgrupp i våras. Alla dessa tankar och idéer kokas ihop till en ny framtida organisationsform som ska möjliggöra sociala tjänster.

Amanda Ricketts, utvecklare och Hampus Edström, tjänstedesigner, presenterar vad de har kommit fram till och överlämnat till den nye socialdirektören Johan Klingborg.

Läs mer om formeringsresan här på öppnasoc.

Kommande möten hösten 2023

Under hösten fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen (preliminärt).

  • 20 november – tema presenteras inom kort
  • 18 december – om ett stadsövergripande våldsförebyggande arbete (Lisa Norén, koordinator våldsförebyggande arbete, socialförvaltningen och Emma Johansson, samhällsstrateg social hållbarhet, stadsledningsförvaltningen)

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar