Gemensam utvecklingsgrupp 18 september – om återhämtningsguide, återhämtningscafé och självhjälpsgrupper

På höstens första Gemensamma utvecklingsgrupp är temat återhämtningsguiden, återhämtningscafé och självhjälpsgrupper. Medverkar gör representanter från NSPH, Region Skåne och föreningen Omtanken.

Tid: måndagen den 18 september, klockan 13.30-15.30
Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8 (och digitalt: så här kopplar du upp dig på Webex Meetings, pdf)

Tema: återhämtningsguiden, återhämtningscafé och självhjälpsgrupper

  • Återhämtningscafé (Marie Gassne, inflytandesamordnare Region Skåne) – På ett återhämtningscafé träffas man för att prata om vad återhämtning innebär och vilka möjligheter som finns för att må bra i livet.
  • Återhämtningsguiden (Linda Nordström, verksamhetsledare NSPH Skåne) – Återhämtningsguiden är skriftliga material som kan fungera som verktyg för den som mår psykiskt dåligt och är i behov av återhämtning eller för den som är anhörig.
  • Självhjälpsgrupper och självhjälpshus (Maja och Helene, Omtanken) – En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas kring samma angelägenhet. Med utgångspunkt från den pratar gruppdeltagarna i tur och ordning.

Övrigt

Kommande möten hösten 2023

Under hösten fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tillfällen (preliminärt).

  • 16 oktober – om resultatet av formeringsresan för sociala tjänster (Amanda Ricketts och Hampus Edström)
  • 20 november
  • 18 december

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

Läs mer om Gemensam utvecklingsgrupp.

Avbryt

Lämna en kommentar