Intervju med Anna Åkerman, psykiatrisamordnare

Anna Åkerman är ny som psykiatrisamordnare. Jag (Saga Andersson, brukarutvecklare) har fått möjligheten att ställa några frågor till henne i en intervju. Vad ser hon som sin drivkraft i sin nya yrkesroll?

Vad jobbade du med innan du blev psykiatrisamordnare?
– Jag började arbeta med försörjningsstöd ett par månader efter min socionomexamen, därefter blev det ungdomsboendena Trappan och Stegen på socialförvaltningen. I april 2004 började jag arbeta på socialförvaltningens socialpsykiatriboenden och jag blev helt tagen av personerna som bodde där. Det kändes som att en ny dimension öppnades och det fanns plötsligt helt andra tankar och upplevelser att förhålla sig till. Det har varit en väldigt lärorik period att få arbeta med dessa människor vilket har utvecklat mig både som person och i min professionella roll.

– 2009 började jag jobba som verksamhetschef för boenden som blivit LSS-boenden och gått över i privat regi. Under ett år gjorde jag en avstickare och arbetade som områdeschef inom handikappomsorgen i Ängelholm men redan 2013 var jag tillbaka till socialpsykiatrins LSS-boenden.

– Sedan kom denna tjänst upp och jag kände att jag ville göra något nytt, jag vill vara med och göra skillnad och arbeta med förbättringar. Jag har haft väldigt god kontakt med psykiatrin genom åren och kände att jag ville vara med och påverka samverkan och förståelsen mellan varandras uppdrag.

Vad är ditt mål i din nya roll?
– Mitt mål är som sagt att skapa bättre samverkan mellan olika parter och få dem att förstå varandras verksamheter. Att vi, olika aktörer, arbetar med att se hela bilden, att vi tillsammans arbetar med ett helhetstänk där individen vi arbetar med ska stå i centrum. Jag har många gånger sett att individer kommit i kläm. Man har i sin tjänst jobbat för klientens bästa men har ibland gjort antaganden istället för att prata med individen och frågat vad det är denna vill.

– Jag gillar exemplet med liknelsen att individen önskar sig en tårta. Alla aktörerna vill hjälpa till och bistå med sin del till tårtan och de går till sin kammare och bakar sin del utifrån sin upplevelse om vad som blir den bästa tårtbiten. När man sedan möts och ska sätta ihop de olika delarna till en hel tårta så är den ena tårtbiten blå och den andra röd och den ena hög och den andra låg.

– Genom de lokala samråden i Nordvästra Skåne som jag kommer vara ordförande för kan vi skapa förutsättningar för en bra dialog mellan kommunen och regionen. Detta ska bidra till att vi får ökade kunskaper och erfarenheter om varandras verksamheter och kunna se efter vad som behövs förändras för en bättre samverkan.

Det finns ju många framtidsvisioner vad gällande socialtjänsten i Helsingborg stad. Bland annat att vara mer digital, mer tillgänglig och mer transparent. Hur tror du detta kommer påverka din yrkesroll?
– En stor del av människors kommunikation sker digitalt idag. Just nu jobbar vi för att vara medpart i Mina planer. Så att individen och aktörer inom kommunen och regionen ska kunna gå in och ta del av information och därmed kunna ge klientens rätt stöd. Man har redan börjat skicka kallelse för SIP-möte via Mina planer.

Med denna fråga tänkte jag mer på det transparenta i stil med att när den finns tillgänglig för alla så kanske inte alla ska ta del av den.
– Det är viktigt att vi följer sekretessen, det är lagstadgat. I Mina planer arbetas det med att sekretess ska hållas. Jag har själv varit med om fall där någon gått bort och anhöriga ville ha tillgång till journalen. Men vi hade tidigare fått information av personen som gått bort att denna inte velat att journalen skulle läsas av andra, så anhöriga fick inte heller tillgång till journalen.

Finns det något annat du vill vara med och förbättra?
– Jag vill få till en bättre samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har fått information att det i stor utsträckning handlat om resursbrister. Jag har haft samtal med chefer på BUP och förändring är på gång redan nu, vilket jag har tillit till. Jag vill också arbeta för att projekt i verksamheten som är fungerande också implementeras. Det är viktigt att projekt har tydligt syfte och mål och hela tiden utvärderas. Har man i utvärderingen sett att det är värdefullt för individen och verksamheten ska man arbeta för att det också ska implementeras i verksamheten.

Brister i samverkan

En av uppgifterna för psykiatrisamordnaren är att samla in och sammanställa rapporter om brister i samverkan, mellan parterna i psykiatrivård och socialpsykiatri.

Här finns en uppdaterad mall för dig som ska rapportera in en brist i samverkan.

Här kan du läsa årets rapport om brister i samverkan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *