Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 22 juni

På mötet i måndags pratade vi om Cecilia Grefves besök på socialförvaltningen. Alla brukarrepresentanter är välkomna! Läs mer om det här.

Vi pratade även om introduktionsanställningar för att hjälpa brukare att använda dator/smartphone samt om Helsingborgs stads dag på Skåneveckan för psykisk hälsa, som (preliminärt) blir 7 oktober på Röda kvarn.

Du kan läsa minnesanteckningarna här (pdf).

Läs mer om diskussionen om tillgänglighet till webben från Rias innovationsgrupp (pdf).

.

Gå gärna med i vår Facebookgrupp för Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, för att hålla dig informerad mellan våra möten!

Avbryt

Lämna en kommentar