Funktionell dumhet inom offentlig sektor – se dagens forskningsfrukost i efterhand

Du kan se dagens forskningsfrukost via Facebook. Mats Alvesson från Lunds universitet och författare till boken "Dumhetsparadoxen" föreläser om funktionell dumhet.

Vad är det som gör att begåvade och kompetenta människor inte överdriver självständigt tänkande när de är på arbetet?

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, gästade Forsknings- och utvecklingsenhetens forskningsfrukost den 9 november, och föreläste på temat ”Funktionell dumhet inom offentlig sektor”.

I den efterföljande panelen deltog följande personer:
– Ann-Marie Ståhlgren, enhetschef styrning och ekonomi, stadsledningsförvaltningen
– Micco Grönholm, Head of future, stadsledningsförvaltningen
– Anders Mellberg, kommunikationsdirektör Malmö stad

Mats Alvesson, organisations- och ledningsforskare vid Lunds universitet, gästar vår forskningsfrukost och föreläser på temat ”Funktionell dumhet inom offentlig sektor”.

Posted by FoU Helsingborg on Thursday, 8 November 2018

Nytt protokoll uppe från ledningsgruppen för utveckling.

Ledningsgruppen för utveckling

Den 4 oktober samlades ledningsgruppen för utveckling med sysselsättningsuppdrag från kommunfullmäktige på agendan.

Det finns ett uppdrag från kommunfullmäktige om hur socialförvaltningen kan skapa sysselsättning för personer med missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer..

Gemensam utvecklingsgrupp 12 november – tema: socialpsykiatrins boenden

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen den 12 november och då är huvudtemat boenden med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta (enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service, LSS).

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8
Tid: Måndagen den 12 november, klockan 13:30-15:30.

Gemensam utvecklingsgrupp är ett nätverk mellan brukare, brukarorganisationer, frivilligorganisationer med social inriktning, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Vi träffas en gång i månaden och mötet är öppet för alla som är intresserade. Du behöver inte anmäla dig.

Inbjudan som pdf – skriv gärna ut och sprid!

Möten i höst

12 november – socialpsykiatrins boenden
10 december – Hur jobbar vi för allas lika möjligheter, mot diskriminering?

Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 8 oktober 2018

Socialdirektör Dinah Åbinger höll i en utvärdering om vårt arbete med brukardelaktighet.

Vi gick igenom hur SWAT-analysen ser ut för utvecklingsgruppen – vilka är våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Vad gör vi framöver?
Minnesanteckningar – Gemensam utvecklingsgrupp 8 okt 2018

Kommande möte

12 november klockan 13:30-15:30 – Tema SoL-boenden för psykiskt funktionsnedsatta

Förslag på teman eller övriga frågor kan du skicka till david.bergstrom@helsingborg.se

Café Ria firar 35 år 16-19 oktober

Hela människan Helsingborg, Café Ria firar 35 år genom att bjuda in till sin jubileumsvecka, med start tisdagen den 16 oktober klockan 10:00. Det blir bland annat öppet hus, föreläsning av Frank Åkerman, pastor och tidigare generalsekreterare för Hela människan, samt kalas för gästerna.

Café Ria driver sedan 35 år tillbaka ett socialt och diakonalt motivationsarbete på kristen grund i Helsingborg. De finns på Carl Krooks gata 54.

Program för jubileumsveckan

Tisdag 16 oktober

Öppet hus

klockan 10:00-15:00 Öppet hus med lättare mat och kakbuffé, samt musik.

klockan 11:00 Invigning av Rias 35-års jubileum. Invigningstal av Mia Nilson, generalsekreterare för Hela Människan

Fotoutställning under hela dagen.

Onsdag 17 oktober

Föreläsning

klockan 13:00 Ingen är bara det du ser – Pastor Frank Åkerman
Vi bjuder på fika och frukt.

Fotoutställning under hela dagen.

Torsdag 18 oktober

Kalas för Rias gäster

klockan 11:00-14:00 Lite underhållning och dagen avslutas med andakt.

klockan 12:00 God mat serveras. Matbiljett hämtas på RIA senast den 15 oktober.

Fotoutställning under hela dagen.

Fredag 19 oktober

Gör skillnad!

klockan 10:00-15:00 Pop-up butik från Erikshjälpen Vill du hjälpa till och vara volontär? Kom och prata med oss!

Under dagen kan öppnar vi vår insamling av kläder, hygienartiklar, sovsäckar och liggunderlag.

Fotoutställning under hela dagen.

Ung, pigg och frisk, eller? – Platser kvar till Skåneveckan

Det finns fortfarande platser kvar till Helsingborgs stads arrangemang under Skåneveckan för psykisk hälsa. Du kan droppa in under dagen på en eller flera av föreläsningarna.

Dagen är särskilt riktad till dig som är ungdom eller möter ungdomar i ditt yrke.

Alexander Siotis, läkare och grundare av Hälsoronden förklarar vart du ska vända dig om du mår dåligt, Malin Jensen, arbetsmiljökonsult och beteendevetare, berättar om sig egen erfarenhet av utmattningsdepression, Part driver förebyggande projekt för unga i Helsingborg och Under Kevlaret pratar om machokultur och psykisk ohälsa bland unga killar.

Hela programmet och tidsschemat hittar du här.

Ställ frågor och kommentera under dagen på vår klottertavla.

Se livesändning från dagen via Facebook.

Tid och plats: torsdagen den 11 oktober, klockan 08:30-12:00, Nicolaiskolan (Kultursalen), Studievägen 2, Helsingborg

Förmiddagen är gratis och öppen för alla. Det finns platser kvar och du behöver inte anmäla dig. Det går också bra att droppa in på enskilda föreläsningar.

Välkommen till Gemensam utvecklingsgrupp 8 oktober

Gemensam utvecklingsgrupp träffas igen den 8 oktober. Då kommer socialdirektören Dinah Åbinger för att hålla en utvärdering om arbetet med brukardelaktighet.

Tid: måndagen den 8 oktober, klockan 13:30-15:30

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8

Tankar om medarbetardagarna

Vi ställde några frågor under pauserna på den andra av socialförvaltningens medarbetardagar (fredagen den 7 september) för att få med medarbetarnas ord och tankar om dagen, utvecklingen och vårt arbete.

Tankar och funderingar från Hanna, familjebehandlare

Vad tycker du om dagen?

– Jag tycker att dagen är bra, gillar att mycket fokus läggs på mellanrummen som finns mellan den hjälp som finns att ge. Väldigt viktigt att klientens behov är nummer ett och inte arbetarens.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Tjänstelogik är nytt för mig men har fått det förklarat väldigt bra för mig idag och förstått lite mer vad det egentligen är, det hjälper mig i mitt arbete och kommer kunna ge mig ett större mod i mitt arbete.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Snabbare hjälp. Att hjälpen ska kunna ges direkt och inte behöva vänta tills en utredning är färdig, i mitt fall kunna gå in i familjehemmen och hjälpa till trots en oklar utredning.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dessa dagar är väldigt bra för både jobbet och utvecklingen. Det är ett bra sätt att inte fastna i ”bubblan” på jobbet och att få reflektera. Jag tycker dagarna ska finnas oftare.

Tycker du något annat är viktigt att lyfta?

– Semestertiderna. Under semestertiderna jobbar man mer tillsammans för grejerna måste göras, man måste hjälpas åt på ett annat sätt för det ”saknas någon”, jobbet blir så mycket lättare då och det går fortare att nå mål om man säger så. När semestern är slut och alla är på jobbet delas man typ upp och man jobbar liksom inte i den grupp som behövs.

Tankar och funderingar från Sara, barnhandläggare

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag, bra tillfälle för nya tankar och att tillsammans tänka efter.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Jag ser på situationen på ett nytt sätt nu, det har gett mig ett tydligare sätt att se vart vi är på väg och hur vi kan arbeta bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Att de med bäst relation till familjen ändå kan vara kvar i familjen och arbetet med familjen om så önskas. Tilliten och relationen är viktig i utvecklingen och det är inte bra att bara klippa banden mitt i.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde de finnas oftare?

– Dagarna ger mycket men man ska inte ha möten bara för att ha möten. Tätare möten/dagar som idag kan kanske fixas vid behov.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att det som diskuterats idag följs upp och att vi ser en utveckling efter dessa dagar.

Tankar och funderingar från en anonym

Vad tycker du om dagen?

– En bra dag men jag är osäker på om det följs i praktiken, vi har en bakgrund med mycket snack.

Har du lärt dig något nytt och fått någon ny information som kan hjälpa oss i vår utveckling? I så fall vad?

– Ny information, jag tror starkt på digital utveckling, det känns lovande till boendet jag jobbar på, desto mindre utanförskap desto bättre.

Har du något förslag på någonting vi kan utveckla tillsammans?

– Ett bättre samarbete mellan olika delar av vården, ett bättre bemötande och att de olika insatserna delar sina kunskaper med varandra, så att det finns lika mycket hjälp oavsett var brukaren befinner sig.

Tycker du dagar som dessa är bra, hjälpsamma och stärkande? Borde dessa dagar finnas oftare?

– Den här gången har det gett mig mycket, jag gick inte hit med en positiv inställning men har en bättre nu. Tillfällen som dessa är enda gången man möts utanför sitt ”kontor”. Men jag tycker det räcker med det en gång om året.

Tycker du något är viktigt att lyfta?

– Att vi börjar ta vara på materialet vi har, att om ett år kunna se utveckling och till dess se hur man effektivt jobbar med detta.

(Text: Allisa)

Gigantisk förvaltning engagerar medarbetare

Socialförvaltningen har bjudit in till event på Dunkers för sina medarbetare under två dagar. Ett event som ska styrka förvaltningen genom att hitta vägar som uppmuntrar och leder till delaktighet.

Eva Jönsson och David Bergström var värdar för dagens event och hälsade oss välkomna. Vikten av att hålla tiderna enligt schema betonades extra av Eva Jönsson. Det kommer till att bli en späckad dag utlovar hon, därför av största vikt att hålla tiderna. Vi måste ge deltagarna den chans att utföra sin presentation som är beräknad.

När socialdirektören Dinah Åbinger dansar upp på scenen till tonerna av Kentas ”Just idag är jag stark” sätter hon också ribban för dagen.

– Det är så här jag känner mej sa socialdirektören vid sitt välkomsttal. Jag måste tro på det jag gör annars är det inte lönt.

Därför gav socialdirektören deltagarna i uppgift att tala med sin granne i två minuter om vad dom gjort bra under veckan i sitt arbete. Min kvinnliga granne jobbar med barn och ungdom och hade varit uppe i rätten med ett ärende, där hon tyckte att hon varit till nytta. Nytta gör vi även när vi lyssnar på varandra. Det gäller att tro på det man gör och att det gör nytta för den det är till för. Visionen är ingen riktning utan så mycket mer.

Brukaren som medskapare

– För att vi ska kunna ta oss an våra uppdrag på ett kunskapsbaserat vis, måste vi ha brukare med oss. Att se brukaren som en resurs och ingen börda skapar ett mervärde för förvaltningen.
Deras erfarenhet och vår akademiska kunskap utgör kunskapsbasen för vårt framtida arbete. Det ena utesluter inte det andra, för båda behövs i en gemensam lösning på våra problem. Visionen är att vårt arbete ej behövs, men det är ingen riktning. Vi måste utgå från att vi behövs på våra arbetsplatser och är där för att leverera så bra resultat som möjligt, tillsammans med dem vi är till för, säger Dinah Åbinger.

Digitala tjänster i socialt arbete

För att slippa sitta och blir överöst av kontorsarbete som socialarbetare är en digitalisering nödvändig.

– Vi har många uppgifter som kan utföras med hjälp av det digitala. Samt att vi frigör en massa tid för våra medarbetare, resurserna kan läggas på individen istället för bakom skrivbordet. Vi blir en effektivare förvaltning med fokus på individen, menar Dinah.

Digital medarbetare

“Digitalism” (Bara ordet gör mej förvirrad och rädd för okänt vatten. Men skapar samtidigt en nyfikenhet för  jag  vet att  behovet finnes.)

Vågar vi inte testa nya vägar genom att tänka om och nytt, springer vi kvar på samma väg livet ut. Vi måste hänga med i den digitala utvecklingen för att se hur vi kan använda den i vår förvaltning. De personliga mötena ska inte försvinna, utan förhoppningsvis med de digitala hjälpmedlen öka.

Värdefabriken

Johan Quist från Centrum för tjänsteforskning talade om tjänstelogik och resursstrukturer.

Tjänstelogik

Quist använde sig av en bilfabriksmodell för att beskriva tjänstelogik. Där underleverantörernas produkter kommer in i ena ändan av fabriken och kommer ut som en färdig produkt i andra. Kan då nyttjaren av den färdiga produkten vara delaktig i tillverkningen, blir resultatet mer hållbart (brukarmedverkan).

Resursstruktur

En del köper en bil för att ta sig mellan punkt A och punkt B, andra för att imponera. Vi har olika behov att tillfredsställa. Att leverera produkter i den offentliga sektorn där tolkningen är en variabel blir en utmaning för oss alla. Vad gör nytta och för vem? Ibland kan fördelningen bli orättvis kan tyckas, om inget behov finns. Det är kanske andra resurser som krävs eller inga alls.

Johan Quist nämner också risken för en resursstruktur. Den egna vinsten i enheten kan gå före värdet för andra. En annan risk är att ledningen ser endast den färdiga produkten som ett värde.
Det krävs en funktionell struktur med en professionell kontroll.

Det här gör vi redan

Under en timme fick vi lyssna på några exempel på vad som redan görs för att öka brukardelaktigheten på förvaltningen.

Brukarmedverkan vid rekrytering

Att använda brukare vid rekrytering av tjänstemän kan verka märkligt, men erfarenheterna är goda. En brukare kan lägga till de frågor en professionell inte tänker på. Vi kompletterar varandra med våra kunskaper och förhoppningsvis får vi ett bättre resultat.

.

Familjelösning

Dynamis och Maria Nordväst samarbetar för att få föräldrar till barn mellan 0-20 att bli en del av en lösning. Fit (Fit= Feedback informed treatment) är en metod som de använder för att mäta hur användarna upplever stödet. Även här ifrågasätts nyttan i förhållande till de som tjänsten är till för eller deras anhöriga. Att ha anhöriga som delaktiga i insatserna kan generera till en stabilare utveckling av individen.

Digitalt utanförskap

Pernilla Kvist och Thomas Naujocks presenterade Digitalt utanförskap med övertygelse.
Digitalt utanförskap började som en fråga från en av deltagarna i vår Innovationsgrupp för brukare.
När det talades om digital utveckling i socialt arbete kände en av deltagarna sig utanför. Han kunde knappt starta datorn och att logga in någonstans var omöjligt. Därför undrade han om vad som skulle hända med de som inte kunde?

Vi diskuterade lösningar om hur vi kunde lära ut till de som inte kunde. Vi kom fram till att den som lär ut inte nödvändigtvis behöver vara en professionell lärare. Det kan lika gärna vara en erfaren brukare som lär en annan brukare som saknar kunskapen.

Vi började med en kurs på Olsgården och är nu på flera platser i staden med både kurser och service. Det är kunniga brukare vilka hjälper brukare som inte har kunskapen.

Områdes- och utvecklingsarbete på Adolfsberg

Det började med Vorta Drom, en förening för romer som försöker integrera sig i samhället. Och är nu en förening som inkluderar alla. Deras arbete har utökats efterhand som man upptäcker behoven. Sedan starten på samverkansprojekten med bland andra Helsingborgs stad 2014, genom ”bättre hälsa för unga romer” har föreningen nu fått igång ett samarbete med kringliggande verksamheter i Adolfsberg.

Där jobbar de bland annat med att stötta barn att få en bra start i skolan, hjälper barn som har halkat efter i sina studier och uppmuntrar föräldrar att lämna sina barn på förskola för att de ska få samma förutsättningar som andra barn inför skolstarten. Man har även genom projektet Po drom fått en hel del deltagare till studier och arbete. Detta samarbete och föreningens drivkraft har gjort att livskvaliteten har ökat hos många av deltagarna.

Egen summering av dagen

Denna lilla person fick vara med om detta gigantiska.

Redan i trappan in till föreläsningen diskuterades om dagens innehåll och om vad man förväntade sig av dagen. För mej var det mest spännande att få lyssna på hur dom tänkt sig jobba med oss brukare. Kunde jag få några svar? Hela förmiddagen var en spännande resa att följa med på. Där den akademiska taktpinnen bytts ut mot en strategisk klocka. Några direkta svar fick jag inte men däremot en inblick i den vilja som finns att förändra till det bättre. Men även att det ska leda till en tryggare arbetsmiljö för de anställda.

Risken är att uppföljningen kräver för mycket insatser, att den minimeras eller uteblir helt.

(Text: Bengt Nilsson, Foto: Bengt Nilsson och Richard Hylerstedt)