Förening bildad för stöd till föräldrar med placerade barn

Idag bildades föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) genom ett första möte. Tanken är att föreningen i samverkan med socialförvaltningen ska kunna erbjuda stödpersoner med egen erfarenhet.

Föreningen antog stadgar och valde en första styrelse där Erik Aludden blir ordförande, Emily Ellerström sekreterare och Tina Wilhelmsson kassör. Nu ska den nyvalda styrelsen ta tag i frågan om att hitta en föreningslokal.

Om stöd till föräldrar med placerade barn

Socialnämnden beslutade i november att ta 910 000 kronor av sitt sparade överskott för att utvidga stödet till föräldrar som har eller riskerar att få sitt barn placerat. Det innebär att en tjänst som stödperson kommer att tillsättas på förvaltningen och även att stöd kommer att gå till att bilda en förening, som kan fördela stödpersoner med egen erfarenhet.

En arbetsgrupp med utvecklare, tjänstepersoner och personer med egen erfarenhet har jobbat med förslagen sedan 2017, bland annat genom studiebesök i Oslo och Köpenhamn.

Du kan läsa mer om arbetsgruppen här.

Gemensam utvecklingsgrupp 11 februari om anhörigstöd

Måndagen den 11 februari är temat på Gemensam utvecklingsgrupp anhörigstöd. Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstödjare kommer, tillsammans med Alkohol- och drogrådgivningen, Maria Nordväst och Familjehusets stödgrupper.

Förmedla gärna inbjudan till bekanta som kan ha intresse av dagens ämne och för engagemang i gruppen.

Plats: Fontänhuset Helsingborg, Norra strandgatan 8
Tid: måndagen den 11 februari, klockan 13:30-15:30

  • Rapport från våra arbetsgrupper
  • Övrigt

Kommande möten

11 mars – tema ej klart
8 april – tema ej klart
13 maj – tema ej klart

Skicka gärna in önskemål på teman till david.bergstrom@helsingborg.se.

Självhjälpsgrupp för anhöriga

Välkommen att delta i en serie träffar för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, situationen idag och vägen vidare. Gruppen vänder sig till dig som lever nära en annan vuxen människa med psykisk ohälsa, det kan vara ditt barn, partner, förälder, vän eller släkting.

Självhjälpsgrupper: Att få träffa andra i en liknande situation som förstår, gör ofta att man mår bättre och kan få stöd och förståelse. De första gångerna gruppen träffas finns en igångsättare med för att ge stöd i att komma igång och få alla att känna sig bekväma i situationen. När igångsättaren avslutat sin medverkan är det deltagarna som styr gruppen.

En självhjälpsgrupp bygger på frivillighet där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. Var och en får möjlighet att prata om sin situation, lyssna till andra och tillsammans kan ni ge varandra styrka att gå vidare. Välkommen med din anmälan till anhorigstod@helsingborg.se eller ring anhörigkonsult Anna Pihlqvist på telefon 042-10 40 44 för vidare information och anmälan.

Gruppen startar så snart vi har tillräckligt många anmälda.

Allisa har träffat socialnämndens nya ordförande

Vår invånarreporter Allisa har träffat socialnämndens nya ordförande Eleonora Johansson (M).

Tidigare jobbade du som åklagare, tror du ditt nya uppdrag kommer vara en stor förändring?

– Ja det tror jag. Jag har varit åklagare i 11 år och det har verkligen varit ett roligt men regelstyrt och konfrontativt arbete. Som åklagare har jag kunnat ge order på ett annat sätt och var aldrig så nära människorna det gällde, vilket kommer bli en stor skillnad nu. Som åklagare har jag blivit van vid att jobba mycket nätter, jourverksamhet.

Vad fick dig att vilja bli åklagare?

– Jag ville jobba med människor och det var väldigt intressant att reda ut brottslighet och “lägga ett pussel”.

Hur är din erfarenhet av “den andra sidan”?

– Jag är van vid tragiska levnadsöden och det är något jag kan hantera, men det känns väldigt bra att få göra någonting, för jag tror alla människor kan förändras om det får rätt förutsättningar. Att få vara med och påverka det känns tillfredsställande.

Vad tror du att du kommer lägga mest fokus på under den nya yrkesrollen?

– Först och främst ska jag lägga mitt fokus på att läsa in och lära myndighetsdelen riktigt.

Vad har du för syn på samhället idag?

– Jag tror på samhället och individen men det finns saker att förbättra. Politiskt vill jag göra en del, men det släpper vi under andra omständigheter.

Vad tror du om ett tätare arbete med vård- och omsorgsnämnden till exempel i syfte för stöd familjer med funktionsnedsättning?

– Jag tror att det finns vinster med samverkan överlag, framför allt kring de unga, men att man ser behovet utifrån person.

Kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa är någonting som växt hos det unga i samhället vad tror du det beror på och hur ska man tillsammans kunna hjälpa?

– Ska man göra någonting på allvar måste man undersöka genom forskning – inte bara tro.

Var tycker du man ska fånga upp den unge, börja bygga ett skyddsnät?

– Så fort man ser bekymmer hos den unga ska något göras, tidiga insatser är bra.

(Text: Allisa)

Inbjudan till Brottsofferdagen

Brottsofferjouren bjuder in till en föreläsning om barn i svensk sexhandel, den 22 februari på Röda kvarn.

Barn i svensk sexhandel – finns de verkligen?

Tillsammans kommer vi att reda ut frågor om barn utsatta för sexuellt våld, samtidigt som vi tar oss igenom ett utsatt barns historia om en verklighet bakom stängda dörrar.

Möt Alexandra Brixemar, föreläsare och utbildare, när hon sätter ljus på det lidande som barn i sexhandeln utstår, samtidigt hon förmedlar möjligheten att öppna dessa stängda dörrar.

Tid: fredagen den 22 februari, klockan 9:00-12:30

Plats: Röda Kvarn, Karlsgatan 7, Helsingborg

Anmälan: senast den 15 februari till info@helsingborg.boj.se eller 042-28 42 00

Föreläsningen är gratis!

Arrangör: Brottsofferjouren i Helsingborg med stöd av Brottsoffermyndigheten

Alexandra Brixemar arbetar som föreläsare, utbildare och inspiratör. Hennes specialområden är sexuella övergrepp, prostitution och människohandel, hedersrelaterat våld och förtryck samt dissociation och traumaproblematik.

Hon har under det senaste året grundat och byggt upp en organisation som stöttat hundratals barn och unga utsatta för våld och övergrepp samt utbildat yrkesverksamma, allmänhet och företag i frågor som rör övergrepp och våld.

Under tio år var Alexandra själv utsatt för människohandel och incest i en hederskontext, med omfattande ohälsa som följd. Idag lever hon ett fantastiskt liv och brinner för att göra skillnad.

Gemensam utvecklingsgrupp 21 januari om stöd till föräldrar med placerade barn

Dagens tema var stöd till föräldrar med placerade barn, något som socialförvaltningen och personer med egen erfarenhet börjat titta på. Du kan läsa minnesanteckningarna här.

Tanken har funnits länge, men nu har en arbetsgrupp tagit tag i att undersöka behovet av hjälp samt i vilka former hjälpen bör finnas för föräldrarna. Trots en stram budget har socialnämnden avsatt pengar både till en professionell stödperson och stöd till att bilda en förening som ska kunna förmedla stödpersoner med egen erfarenhet.

Du som vill veta mer eller engagera dig i en stödförening för föräldrar kan kontakta david.bergstrom@helsingborg.se.

  • På mötet pratade vi också om föreningsbidrag från socialnämnden och att det under 2019 inte kommer att finnas några pengar till utvecklingsbidrag.
  • En arbetsgrupp kommer att titta på rapporter om brister i samverkan mellan de olika parterna i psykiatri- och missbruksvården.

Gemensam utvecklingsgrupp 21 januari

Drivkraft Helsingborg bjuder in till föreläsning: Nazibruden – en sann historia

Torsdagen den 14 februari arrangerar Drivkraft Helsingborg en föreläsning med tjejen bakom den självbiografiska boken ”Nazibruden: en sann historia”.

Anna-Lena Joners Larsson, idag diakoniassistent, levde under många år i den svenska högerextrema rörelsens innersta cirkel och kommer berätta om hur tankarna gick, vad som fick henne att bli så extrem och hur det kunde vända. Anna-Lena delar en ärlig och gripande historia som samtidigt är fylld av både kärlek och hopp.

När: Tordag den 14 februari, klockan 17:30
Var: Garnisionsgatan 23 (NCC-huset)

Kvällen kommer även att bjuda på lite mat och dryck samt mingel med elever, mentorer, läxhjälpare, skolpersonal och samarbetspartners. Du är välkommen att ta med en vän eller kollega. Vi avslutar kvällen senast klockan 19:30.

Anmälan sker via mejl till anna@drivkrafthelsingborg.se senast den 7 februari. Meddela gärna matpreferenser eller eventuella allergier.

Tjänstledig åklagare blir socialnämndens ordförande

Vår invånarreporter Bengt Nilsson har pratat med socialnämndens nya ordförande Eleonora Johansson (M).

När vi träffades strax innan jul hade hon inte inlett sitt uppdrag än, men Eleonora Johansson (M) som tagit tjänstledigt från sitt jobb som åklagare för att ta över rodret efter Ann-Christine Borgman (MP) som socialnämndens ordförande svarade så gott hon kunde.

(Eleonora Johansson tillträde som kommunalråd i rådhuset den 1 november 2018 och i socialnämnden den 1 januari 2019)

Vad innebär missbruksvård i socialt arbete?

Att jobba med människor är vad socialtjänsten gör i allt sitt arbete. Ingen insats ska vara diskriminerande i sig. En insats ska ta sin utgångspunkt i individens egen kraft.

Ibland behöver du hjälp och då är det viktigt att kunna ge den hjälpen, men med respekt för den enskildes integritet, säger Eleonora Johansson.

Hur ser du på missbruksvård idag?

Med den bakgrunden jag har som tjänstledig åklagare har jag kommit i kontakt med människor som fått vård eller kontraktsvård och har skickats till olika hem för att få hjälp med sitt missbruk, där målet är att bli drogfri.

Verksamheten ska ta sin utgångspunkt ifrån individens självständighet och integritet. Sedan måste det finnas rutiner med ett humant perspektiv.

Är det viktigt med brukardelaktighet i det sociala arbetet?

Ja det tycker jag att det är, att människor som påverkas av beslut eller myndighetsingripande också får ha en röst i det.

Är det viktigt med sysselsättning för målgruppen brukare?

Ja det tycker jag att det är. Jag tror att alla människor i grund och botten mår bra av en meningsfull sysselsättning. Jag tror ingen människa mår bra av att inte vara behövd.

Vilka visioner har du på din post?

Det är en gigantisk fråga!

Uppdraget har två olika delar, där en del är myndighetsbeslut, enligt bland annat LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) samt placeringar av andra slag.

Där strävar jag efter att vi ska ha rättssäkra och effektiva, legitimerade beslut som vinner respekt hos alla parter som är inne i det här. Och att vi har processer som går rätt till. Att vi följer de lagar som finns. Att vi ser de människor vi kommer i kontakt med.

I det politiska arbetet är det viktigt att du tror på människan. Att människan kan själv, men kan behöva lite extra stöd i perioder i livet. Då ska du få rätt förutsättningar att lyckas och kunna känna att vi tror på dig. Med andra ord en hjälp till självhjälp.

(Text: Bengt Nilsson)

Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till designjam om barn och ungas psykiska hälsa

Är du själv 16-26 år eller kommer du i kontakt med ungdomar eller unga vuxna via ditt arbete? Vill du vara med och ta fram nya sätt att stärka ungas psykiska hälsa? Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till designjam i Helsingborg den 12 februari.

Studieförbundet Vuxenskolan vill ta ännu ett steg i rätt riktning för att kunna lösa en av de största utmaningarna i samhället just nu – att bryta den negativa trenden med unga som mår allt sämre psykiskt.

Med hjälp av vuxna nyckelpersoner från olika organisationer, företag och andra sammanhang ska vi tillsammans med dem som är unga idag lyfta fram de utmaningar som finns och skapa hållbara lösningar och sammanhang för dagens unga. Sprid även gärna inbjudan till de ungdomar och unga vuxna (16-26 år) du kommer i kontakt med som skulle kunna vara intresserade av att delta.

För att så många som möjligt ska kunna medverka hålls dessa träffar (så kallade designjam) i tre olika städer. Oavsett var du bor så kan du deltaga i valfri stad.

Tider och platser

Måndagen den 11 februari är vi på Grynbodgatan 20 i Malmö, klockan 14:30–17:30
Tisdagen den 12 februari är vi på Garnisongatan 7A i Helsingborg, klockan 14:30–17:30
Onsdagen den 13 februari är vi på Fabriksgatan 2F i Lund, klockan 14:30–17:30

Anmälan

Du anmäler dig här senast den 8 februari. Eller genom att skicka ditt namn samt vilken stad du vill medverka i till Jenny.Sjoo@sv.se.